Doorgaan naar artikel

Telers Westland bundelen om warmte

Veel van de bestaande warmtecoöperaties in Westland gaan in coöperatie Infraco samen de belangen dienen bij aanleg van het Warmtesysteem Westland.

De telers willen zo hun belangen als gebruikers zo goed mogelijk regelen, als de leidingen voor Warmtesysteem Westland worden gelegd door het nieuwe infrabedrijf Warmte Netwerk Westland (WNW). Dat bedrijf moet de losse netwerken voor aardwarmte koppelen aan een hoofdleidingstelsel via verbindingen. Zo kan in de toekomst warmte worden verhandeld en ontstaat een robuust warmtesysteem. Afnemers worden ook minder kwetsbaar voor storingen in hun eigen netwerk.

Kostprijs laag houden

Door samen op te trekken in een coöperatie, wordt voorkomen dat via vaste lasten ‘meerdere keren voor dezelfde pijpleiding wordt betaald’. Dat bleek tijdens de feestelijke opening van aardwarmteproject Trias Westland woensdag 13 oktober.

Systeemafspraken

De coöperatie Infraco gaat over verschillende fundamentele zaken besluiten. Zo moeten systeemafspraken gemaakt worden om het warmtesysteem stabiel te krijgen, maar ook over de toekomstige aansluiting aan het restwarmtenetwerk van havenwarmte en de beprijzing. Het handelssysteem dat al bestaat bij het tot nu toe grootste aardwarmteproject Trias Westland staat model voor het grote Warmtesysteem Westland (WSW).

Bij de aanleg van de infrastructuur van WSW financiert de landelijke overheid de onrendabele top om extra capaciteit aan te leggen voor toekomstige ontwikkelingen. Woensdag 13 oktober prezen hoge ambtenaren van EZK en LNV het WSW als voorbeeldmodel, evenals de rol van Trias Westland als springplank.

Samen uit samen thuis

Tijdens de feestelijke opening zei Trias Westland-bestuurslid John Overgaag (Kwekerij Overgaag) dat het goed is als alle ondernemers die aardwarmte afnemen, zich verenigen om een gezamenlijke visie op te stellen. “De gesprekken schuren wel eens, maar het brengt ons verder in hoe het warmtenet gaat werken. We hebben daarbij alle partijen nodig.”

Directeur Marco van Soerland stelde dat het samen uit, samen thuis is voor de telers. “Als alle warmtecoöperaties gaan samenwerken op infrastructuur hou je altijd dat het ene gebied compacter is dan het andere en je efficiënter kunt aanleggen. Daar moet je samen uitkomen.”

Lastige gesprekken

Over het aanleggen van het WSW zijn de discussies soms lastig geweest, beaamden de deelnemers, maar er was een gezamenlijk eindpunt. Erik Persoon, bestuurder van Trias Westland: “Het kan zijn dat iets voor de langere termijn toch beter is voor het glasgebied waar je in zit. Dan moet je de ondernemerspet even afzetten.” Jacco Besuijen is namens telersvereniging Prominent bestuurslid van warmtecoöperatie Maasdijk/Wippolderlaan, waar nog niet geboord is. Besuijen wees op de kans om de kostprijs te beheersen en te voorkomen dat via vaste lasten 25 keer voor dezelfde leiding betaald wordt. “We willen met elkaar een toekomstbestendig WSW neerzetten, met een goed technisch warmtesyteem, maar ook financieel goed. Al die belangen komen bij elkaar in Infraco.”

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin