Doorgaan naar artikel

Telers Peel zitten nog vast aan vergunning beregening

‘Nieuwe’ beregeningsputten rond de Peel blijven vergunningplichtig. Dat bevestigt de Raad van State.

Een hoger beroep bij de Raad van State heeft weinig opgeleverd voor groenten- en fruittelers in het Peelgebied op de grens van Brabant en Limburg. De Raad handhaafde de plicht voor een groot aantal telers om over een natuurvergunning te beschikken voor het gebruik van beregeningsputten. Die plicht geldt overigens niet voor een aantal telers dat beregeningsputten al langer dan twintig jaar gebruikt en waarvoor toestemming was verleend. Het bedrijf Vissers Aardbeiplanten uit America voerde het protest aan. Later volgde de Limburgse Land- en Tuinbouwbond.

Beregening zou natuur aantasten

De kwestie draait om het natuurbeheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel, dat werd vastgesteld door de provincie Noord-Brabant. Dat plan werd door de rechtbank Oost-Brabant eind 2018 gedeeltelijk onderuit gehaald na bezwaren van milieuorganisatie Werkgroep Behoud De Peel. Volgens de rechtbank is het gebruik van de beregeningsputten door de telers in het Peelgebied niet goed geregeld. Door de beregening met behulp van waterputten zou de beschermde natuur in het Peelgebied mogelijk worden aangetast.

Terugkeer van schaars hoogveen

De bedoeling van het natuurbeheerplan is allereerst om dit Natura 2000-gebied te verbeteren en te herstellen. Daarom moet er veel water blijven staan voor de terugkeer van het in Nederland zeer schaarse hoogveen. Volgens de Werkgroep staat het gebruik van de beregeningsputten op zeer gespannen voet met het behoud van de Peel.

Maar de provincie Noord-Brabant wil ook de belangen van de telers in dit gebied niet uit het oog verliezen. Daarom werd voor het al bestaande gebruik van de beregeningsputten een uitzondering gemaakt. Daarvoor zou geen natuurvergunning nodig zijn.

Extra onderzoek nodig

Volgens de Raad van State is de regeling voor het gebruik van beregeningsputten inderdaad onvoldoende. Zo geldt er onder voorwaarden geen vergunningplicht. Maar die voorwaarden zijn niet goed werkbaar. En de gevolgen van de beregening voor het behoud van de beschermde natuur zijn ook nog niet goed in beeld gebracht. Dat vindt de provincie Noord-Brabant intussen ook. Daarom wordt aanvullend onderzoek verricht dat binnenkort klaar is. Mogelijk kan in de zomer meer duidelijkheid komen over een uitzondering op de vergunningplicht.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Adrie van der Wel

Freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin