Doorgaan naar artikel

Telers krijgen ook onafhankelijke middelenadviseur op erf

Dat teeltadviseurs nu gelieerd zijn aan middelenfabrikanten hoeft niet te leiden tot meer gebruik. Wel komt er een onafhankelijk adviseur om dat gebruik te toetsen.

Landbouwminister Piet Adema wil graag Europese afspraken nakomen over onafhankelijk middelenadvies en afspraken in het coalitieakkoord. Daarvoor wil hij echter niet het bestaande goedwerkende fijnmazige netwerk van middelenadvies opofferen. Wel zal een teeltbedrijf periodiek onafhankelijk advies moeten inwinnen. Adema wil dat verplicht stellen.

Hoe vaak zo’n onafhankelijk adviseur straks langs komt, hangt af van de uitwerking in Europese maatregelen. Dat liet Adema weten in een schriftelijk overleg van de vaste kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook moeten deze onafhankelijke adviseurs nog worden opgeleid.

Waardevol netwerk van teeltadvies

Adema wil dus veel bij het oude laten. “Ik zie dat in Nederland momenteel een fijnmazig netwerk van teeltadvies bestaat dat door veel telers als waardevol wordt beschouwd. Dit zijn bijvoorbeeld teeltbegeleiders die een boer adviseren een plaag te bestrijden of te voorkomen. Ik wil deze relaties tussen telers en adviseurs behouden omdat deze bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig advies over geïntegreerde gewasbescherming.” Bij dat advies komt ook steeds vaker gebruik aan bod van biologische of groene middelen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin