Telers krijgen geen extra windmolens

21-08-2015 | |
Telers krijgen geen extra windmolens

Zes akkerbouwers die samen de coöperatie Windmolenpark Groetpolder vormen, zijn deze week door de Raad van State (RvS) in het ongelijk gesteld. De akkerbouwers waren in beroep gegaan bij de RvS omdat ze het oneens waren met het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland.

De GS van Noord-Holland heeft geweigerd een omgevingsvergunning te verlenen aan de coöperatie. De boeren wilden het windmolenpark opschalen van 11,4 megawatt naar 35 megawatt. Daarvoor was het noodzakelijk om 14 windturbines te bouwen, GS achtte dit echter in strijd met het bestemmingsplan voor het gebied bij Niedorp en bovendien in strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

Volgens de RvS is tijdens de behandeling door de akkerbouwers niet aangetoond dat het provinciebestuur de vergunningaanvraag niet correct zou hebben behandeld. Daarnaast hebben de boeren ook geen nieuwe gronden aangevoerd die aanleiding zouden zijn om de beslissing te vernietigen stelde de RvS in de uitspraak.

Beukema
Eric Beukema redacteur ondernemen
Meer over


Beheer