Doorgaan naar artikel

Telers grondwaterbeschermingsgebieden steeds preciezer met middelen

Foto: Joost stallen

Foto: Joost stallen

In 2020 hield 78% van de telers in grondwaterbeschermingsgebieden zich aan de regels voor gewasbeschermingsmisddelen. In 2017 was dit nog 41 %, aldus de NVWA. Ze wil naar minstens 95% naleving.

Uit resultaten van NVWA-toezicht in 2020 blijkt een stijgende lijn in de naleving van regels voor gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden. De resultaten volgen uit inspecties in 2020. Vooraf werden 2.100 telers geïnformeerd die 2019 een perceel in gebruik hadden in een grondwaterbeschermingsgebied. Die informatievoorziening ging in op de gebruiksbeperkingen voor gewasbeschermingsmiddelen en het belang van goede communicatie met loonwerkers, adviseurs en huurders.

22% fout

Vervolgens werden 161 bedrijven geïnspecteerd. Op 36 ervan (22%) bleken in grondwaterbeschermingsgebieden ongeoorloofde middelen te zijn gebruikt. De overige 125 geïnspecteerde bedrijven (78%) deden het wel goed,. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017.

Onbekendheid en miscommunicatie

Voor niet-naleving zijn diverse oorzaken, zoals onbekendheid over de ligging van een (deel van het) perceel in grondwaterbeschermingsgebied, miscommunicatie met loonwerker of (ver)huurder en het niet goed lezen van etiketten van de middelen. Een juiste en gerichte informatievoorziening speelt dus een belangrijke rol, concludeert de NVWA

Stimulansen naleving regels

Om de naleving op het niveau van tenminste 95% te krijgen, werkt het ministerie van Landbouw aan een kaart met grondwaterbeschermingsgebieden in het perceelsregister van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het Ctgb wil zijn toelatingendatabank doorzoekbaar maken op gewasbeschermingsmiddelen met beperkingen in het gebruiksvoorschrift voor gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden.

Delen

Joost Stallen
Joost Stallen

redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin