‘Telers doen te weinig tegen bodemziekten’

12-04-2013 | Laatste update op 24-08 | |
‘Telers doen te weinig tegen bodemziekten’

Telers doen te weinig tegen bodemziekten, meldt BLGG AgroXpertus in een recente nieuwsbrief. Dit betekent zelfs een bedreiging voor het voortbestaan van sommige teelten in Nederland.

Het gewaslaboratorium verwijst naar het onderzoek  ‘Duurzaam fytosanitair bodembeheer’ dat is uitgevoerd door het LEI en PPO in opdracht van LTO en het Ministerie van Economische Zaken. Telers ervaren wel het risico van besmetting met schadelijke grondgebonden organismen. Ze beseffen echter vaak niet dat er een dreigend tekort is aan gezonde percelen. De maatregelen die zij treffen zijn niet voldoende om verdere verspreiding te voorkomen. De onderzoekers stellen verder dat telers vaak belemmeringen ervaren zoals tijdgebrek en inpasbaarheid in de werkzaamheden. Ze kunnen ook twijfelen aan de effectiviteit van een maatregel.Stengelaaltjes

Een deel van het probleem ligt volgens de onderzoekers bij bewustwording.  Een groep telers negeert op dit moment problemen die er wel degelijk zijn. “Er zijn telers die veronderstellingen hebben waarvoor geen grond is. Een voorbeeld daarvan is de overtuiging dat stengelaaltjes in Zuidwest-Nederland niet voorkomen.”Natasja Poot, productmanager Bodemgezondheid bij BLGG AgroXpertus, merkt ook dat er veel telers zijn die onvoldoende bewust zijn van het besmettingsgevaar. “Uit onze gegevens blijkt juist dat stengelaaltjes juist vooral in Zuidwest-Nederland voorkomen.

Stallen
Joost Stallen redacteur vollegrondsgroenteteelt


Beheer