Doorgaan naar artikel

Telers bezorgd over begrenzing besluit aardwarmte

In glasgebied Koekoekspolder wordt verduurzaming breed ingezet. - Foto: Ton van der Scheer.

In glasgebied Koekoekspolder wordt verduurzaming breed ingezet. - Foto: Ton van der Scheer.

Tuinders in de Koekoekspolder zijn bezorgd dat uitbreiding van aardwarmtecapaciteit op de tocht staat. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) lijkt het winningsplan niet helemaal over te nemen.

Het ministerie van EZ heeft een eerste winningsplan beoordeeld in een reeks tuinbouwprojecten. De telers in de Koekoekspolder hebben de primeur.

Met het eerste Ontwerp-Instemmingsbesluit wordt uitbreiding van aardwarmtewinning in IJsselmuiden lastig, zegt Radboud Vorage, directeur van Aardwarmtecluster 1 KKP in de Koekoekspolder. De telers willen het project uitbreiden door een extra put bij te slaan, maar het ministerie neemt de uitbreiding slechts deels over in haar Ontwerp-Instemmingsbesluit. Dat verrast Vorage: “Het is alsof je instemming aanvraagt voor een woning en je krijgt alleen de onderverdieping.”

Beoordelingskader winningsplan

Begin 2013 diende Aardwarmtecluster zijn winningsplan al in. Door afwezigheid van een beoordelingskader werd dat destijds niet in behandeling genomen door het ministerie. Nadat er duidelijkheid was over het beoordelingskader in december 2018 heeft het aardwarmtebedrijf in februari 2019 een geactualiseerd winningsplan ingediend. Door een tijdelijk beleidskader kon het Aardwarmtebedrijf wel met het leveren van duurzame warmte beginnen.

Ruimte voor uitbreiding

Na beoordeling van de aanvraag ziet het ministerie ruimte voor een beperkte uitbreiding van de capaciteit van de winning in het gebied (debiet). Met die beperkte ruimte is de uitbreiding met een nieuwe put niet rendabel te maken, stelt Vorage. Hij gaat een toelichting vragen bij het ministerie hoe ze tot dit besluit is gekomen en dient mogelijk een zienswijze in om in het definitieve besluit die ruimte wel te krijgen.

Onvolkomenheden in adviezen

Het ministerie van EZ kwam tot het Ontwerp-Instemmingsbesluit na advies van partijen als TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en overheden. In die adviezen ziet Vorage onvolkomenheden. “Enerzijds wordt gesteld dat de toegestane injectiedruk veilig is en anderzijds dat het gebruik van de ondergrond niet planmatig is. Het project heeft altijd ruim onder deze veilige toegestane druk gewerkt en planmatig aardwarmte gewonnen. Waarom het ministerie dat na de uitbreiding niet planmatig vindt, snap ik niet. Ik ga er vanuit dat zij serieus kijkt naar onze zienswijze.”

Ook het terug koelen tot maximaal 35 graden staat in het Ontwerp-Instemmingsbesluit. Vorage begrijpt niet waarom op deze wijze de huidige capaciteit wordt begrensd. “We koelen in de winter al zeven jaar lang iets verder af dan 35 graden en in de zomer wat minder. Gemiddeld zitten we altijd rond die 35 graden. We geven die temperaturen maandelijks aan de overheden door. Dat heeft nooit tot enig risico geleid.”

Beperking zorgelijk voor sector

Alle draaiende aardwarmteprojecten hebben een geactualiseerd winningsplan ingediend die het ministerie nu gaat beoordelen. Koekoekspolder is het eerste project waarvoor nu een Ontwerp-Instemmingsbesluit genomen is en gepubliceerd is. Vorage: “Ik vind het wel zorgelijk dat een project dat zeven jaar probleemloos draait, nu mogelijk beperkt lijkt te worden in afkoeling van het water en in de ontwikkelingsmogelijkheden. Ik maak me ook zorgen over hoe financiers hiernaar kijken als je na zoveel jaar nog met beperkingen te maken krijgt. Wij zijn als eerste behandeld omdat we volgens het ministerie één van de makkelijkste cases zijn notabene. We gaan graag met het ministerie in overleg om te zorgen dat bij andere projecten zowel naar veiligheid wordt gekeken als naar betaalbare duurzame warmte en de waardevolle praktijkervaring die we daarmee hebben opgedaan.”

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Beheer
WP Admin