‘Telers aan zet om jongere en werkloze te werven’

08-01-2018 | Laatste update op 03-08 | |
Foto: Ton van der Scheer
Foto: Ton van der Scheer

Minister Wouter Koolmees van SZW ziet het niet als zijn taak om personeelskrapte in de tuinbouw tegen te gaan door meer werklozen in kassen te krijgen.

Werkgevers zijn aan zet, zegt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in antwoorden op kamervragen van de VVD. Die partij vroeg Koolmees naar mogelijkheden van aanvullend beleid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook naar de tuinbouw toe te leiden. Aanleiding was het signaal over de verwachte dalende belangstelling van Polen om te werken in de Nederlandse tuinbouw. De VVD ziet hier een kans voor Nederlandse werklozen en jongeren.

‘Blijf als bedrijf zelf aantrekkelijk met arbeidsvoorwaarden’

Koolmees stelt dat werkgevers met arbeidsvoorwaarden en gunstige omstandigheden zelf aantrekkelijk moeten blijven. De rol van de overheid gaat niet verder dan het tegengaan van oneerlijke concurrentie en het aanpakken van misstanden als onderbetaling en uitbuiting. Hiervoor is in Nederland en de EU regelgeving opgesteld, zoals de Wet Aanpak Schijnconstructies, de aangepaste Wet Minimumloon en de detacheringsrichtlijn.

Krapte in veel sectoren

Koolmees erkent dat veel mensen nog aan de kant staan zonder werk, maar stelt dat ook in andere sectoren krapte heerst. “Er zijn nog veel mensen op zoek naar werk, met en zonder uitkering. De aantrekkende economie biedt mogelijkheden voor deze werkzoekenden. Dit kan in een sector als de glastuinbouw zijn, maar ook in andere sectoren waar nu krapte heerst. Gemeenten ondersteunen daarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door afspraken met werkgevers én maatwerk voor werkzoekenden.”

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer