Doorgaan naar artikel

‘Teler meer tijd geven voor huisvestingskeurmerk’

Foto: G&F

Foto: G&F

Vakbonden en werkgevers willen van minister van van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees meer tijd voor het invoeren van een keurmerk voor huisvesting en dat te verrekenen in loon.

De partijen (LTO, NFO en bonden) zijn het voor de Cao Open Teelten eens geworden over normen voor een keurmerk voor goede huisvesting op de teeltbedrijven. De sector wil nu zo’n keurmerk invoeren, maar heeft tijd nodig. Donderdag 8 maart is daarover overleg.

Een gezamenlijk keurmerk was een voorwaarde om huisvesting te mogen blijven verrekenen voor telers. Minister Koolmees gaf de sector tijd te werken aan gecertificeerde huisvesting. Tot juli wordt nu gedoogd dat teeltbedrijven toch verrekenen voor niet-gecertificeerde huisvesting. Dat willen ze verlengen tot 1 januari.

Keurmerk via bestaande certificaten

De partijen willen zo’n keurmerk invoeren via bestaande certificaten. Zo zou het toezien op gecertificeerde huisvesting moeten verlopen via GlobalGap, maar hebben de certificerende instellingen niet voldoende capaciteit om in een paar maanden tijd duizenden bedrijven te bezoeken, zegt onderhandelaar Henry Stroek van vakbond CNV. “MPS-Ecas heeft al de certificering op voedselveiligheid, maar heeft geen honderd inspecteurs achter de hand nu die na juli niets meer te doen hebben.”

Huisvesting op teeltbedrijven belangrijk

Voor Stroek is het belangrijk dat huisvesting op de teeltbedrijven mogelijk blijft. Lobby van uitzendbureaus en huisvestingsorganisaties is gericht tegen deze vorm van huisvesting. “Met dit akkoord voor huisvesting op de bedrijven is het pleit wat dat betreft wel geslecht.” Het kwaliteitsniveau voor huisvesting op de teeltbedrijven is gelijkwaardig aan de norm die uitzendbureau hanteren.

LTO noemt het akkoord belangrijk om te tonen dat bedrijven goed werkgeverschap hanteren, maar is verrekenen een belangrijk administratief voordeel. Ook hoopt LTO dat een keurmerk kan helpen de verschillen in huisvestingsbeleid tussen gemeentes te verkleinen.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin