Teler krijgt toch uitkering Faunafond

19-06-2015 | |
Teler krijgt toch uitkering Faunafond

Een sperziebonenteler heeft recht op schadevergoeding uit het Faunafonds na vraat door grauwe ganzen.

De schade werd in 2013 getaxeerd op ruim 42.000 euro. Het Faunafonds en de rechtbank hadden eerder het beroep van de teler afgewezen. Hij zou niet voldoende gebruik hebben gemaakt van zijn jachtontheffing, maar de bestuursrechter heeft die uitspraken vernietigd.

Met getuigenverklaringen is voldoende duidelijk geworden dat de jachtmogelijkheid is benut in de betreffende weken, stelt de rechter nu. Het Faunafonds had gevraagd de verklaringen buiten beschouwing te laten omdat ze te laat zijn ingediend, maar de bestuursrechter vindt dat het Faunafonds al in de bezwaarprocedure is gewezen op de bejaging door de teler.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer