Doorgaan naar artikel

Teler Jolanda Nooijen: ‘Geef ons maatwerk in binden van nitraat’

Jolanda Nooijen voert al enkele weken een campagne via sociale media tegen het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. De Udense groenteteler roept alle collega’s op het ministerie van landbouw van zoveel mogelijk feiten te voorzien en de richtlijn aangepast te krijgen.

Tot en met vrijdag 18 november kan iedereen zijn of haar mening geven over het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025, dat 1 januari 2023 zal worden ingevoerd. Kern van dit actieprogramma is telers stimuleren om vanggewassen te planten op zandgronden op uiterlijk 1 oktober.

De internetconsultatie gaat met name over de lijst van 43 vanggewassen en de lijst van 91 wintergewassen. Het ministerie van LNV heeft deze samengesteld op basis van het advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet.

Groenteteler Jolanda Nooijen van teeltbedrijf Compliment in Uden (Noord-Brabant) is een van de meest uitgesproken protesteerders tegen deze lijsten. Ze roept al sinds de publicatie ervan eind oktober alle telers van Nederland op om hun stem te laten horen.

Lees verder onder de Facebookvideo

‘Natuurlijk planten wij vanggewassen’

Nooijen: “Natuurlijk planten wij ook al jaren vanggewassen om de nitraten die na onze teelten in de grond zijn achtergebleven vast te houden. Wij willen onze nitraten niet kwijtraken, die zijn veel te duur.”

Het grote bezwaar van de teler is de rigide datum van 1 oktober. “Geef ons maatwerk en laten we het hebben over aangetoonde opname of uitspoeling van nitraat. Als wij bleekselderij tot midden november oogsten en daarna vanggewassen planten, hoeveel minder nitraat zou er dan gebonden worden en hoeveel meer zou er uitspoelen? Daar is gewoon geen onderzoek naar gedaan.”

Meer en betere metingen graag

Ook loopt Nooijen te hoop tegen het gebrek aan voldoende goede metingen van nitraatgehalte in oppervlaktewater en grondwater. “Ik doe mee met de nitraat-app van Deltares. Daarmee kun je zelf nitraatmetingen doen en delen. Wij doen zelf sowieso veel onderzoek met instanties zoals de WUR. Dan kun je de verschillen per week en per dag en per plek zien. Dat zie je ook op de perceelwijzer van ons waterschap Aa en Maas. Laten we eens goed gaan meten en niet op plekken waar bijvoorbeeld een riooloverstort de metingen verstoort.”

Anoniem of openbaar reageren

Tot vanmorgen waren er 364 openbare reacties verschenen op deze internetconsultatie. De meerderheid van deze door de reageerder zichtbaar gemaakte reacties is anoniem. Een gemiste kans, volgens Nooijen. “Kom er maar voor uit wie je bent en waar je teelt en maak je reactie zo inhoudelijk mogelijk”, stelt ze. “LTO Nederland en ZLTO in ons gebied trekken er ook hard aan. Hartstikke goed. Maar laat ook je eigen bezwaar uit de praktijk horen.”

Lees het interview met Jolanda Nooijen vanaf woensdag 16 november in de digitale editie 23 van Groenten & Fruit Magazine

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin