Doorgaan naar artikel

‘Teler accepteert te vaak ongeschikt percelen’

Het is de afgelopen soms zeiknatte weken weer duidelijk geworden dat een weloverwogen perceelskeus voorafgaand aan een teelt onontkoombaar is.

Anders gezegd: een veld dat niet is ingericht om grote hoeveelheden water in korte tijd te verwerken, is  feitelijk ongeschikt voor de teelt van een (dure) groentegewassen. 

Hortinova-voorlichter Johan van de Logt wees  afgelopen najaar nog in een artikel in het weekblad Groenten & Fruit omstandig op de aandacht die gegeven moet worden aan de perceelskeu en gaf enige praktische handvatten om die afweging goed te maken. “Er wordt vaak nog te makkelijk besloten om een perceel te huren, bijvoorbeeld omdat de verhuurder zegt ‘dat het wel goed’ is, of omdat de teler zichzelf min of meer voor de gek houdt met redeneringen als  ‘vorig jaar deed de maïs het er ook goed, dus met mijn prei zal het ook wel goed gaan’.

Een dik halfjaar later is zijn pleidooi nog steeds van kracht, merkt hij nu in de praktijk. “Het neerslagpatroon in de zomer wordt steeds heftiger, het huidige weer bevestigt dat.  Ik zie veel percelen met problemen”. constateert hij nu. “Hetzij omdat de drainage niet deugt,  het perceel niet of onvoldoende bol ligt, of omdat er gewoonweg natte plekken in zitten. Dit zijn allemaal aspecten om te bekijken voorafgaand aan de huur van een perceel. Net zo belangrijk is het om voor het planten te woelen en om in de teelt aangebrachte sporen op te halen. Dat kan simpel met kleine woelpoten die de grond alleen open breken om een tijdelijk drainage-effect te creëren, dus zonder dat grond wordt opgehaald of gekeerd. Eigenlijk is dit informatie die iedere teler al wel kent. Toch wil ik er weer eens op wijzen, want aandacht voor de grond kan het verschil maken tussen een verzopen en een geslaagde teelt.”

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Joost Stallen

Share this

Joost Stallen
Joost Stallen

Oud-redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin