‘Teelt quinoa kans voor beperkt aantal telers’

07-06-2016 | Laatste update op 14:58 | |
<em>Foto: Peter Roek</em>
Foto: Peter Roek

De teelt van (biologische) quinoa is een kans voor een beperkt aantal telers. Dat stelt de Belgische landbouwkundige dienst Inagro, na het eerste jaar van een veldproef op 110 hectare. Die proef gebeurde met quinoarassen die in Nederland zijn veredeld.

Tijdige zaai is bij quinoa bepalend voor de opbrengst en een goede planning van de oogst is een kritiek punt van de teelt.

De interesse naar dit gewas neemt bij Belgische telers toe, vanwege de toenemende vraag naar quinoa in Europa, hetgeen een stijging van de prijs betekent.

Wiedeggen en schoffelen

In het droge voorjaar van 2015 was meermaals wiedeggen voldoende voor een goede onkruidbestrijding. Schoffelen kan misschien nodig blijken in een regenachtig voorjaar.

Opbrengspotentieel

Het vroege ras Jessie behaalde een goede opbrengst en is bij een late zaai de beste keuze, maar Pasto heeft bij een vroege zaai in begin april een hoger opbrengstpotentieel.

Vos
Petra Vos redacteur vollegrondsgroenten
Meer over


Beheer