‘Teelt langer doorgetrokken’

01-05-2014 | Laatste update op 27-10 | |
‘Teelt langer doorgetrokken’

Bij kwekerij De Springplank in Dongen is op 5 april de belichte hogedraadteelt opgevolgd door een traditionele teelt met het ras Laureen.

Begin week 17 is er net gekopt, met de verwachting eind van die week te kunnen beginnen met snijden. De start is goed gegaan. Harry Vollering: “Wel hier en daar een zwarte plant. Het is nog niet helder hoe dat komt.”

Belichting afgebouwd

De afgelopen teelt is naar tevredenheid beëindigd, al is de nagestreefde opbrengst niet helemaal gerealiseerd, vooral vanwege wat temperatuurverschillen in de kas. Drie weken voor het einde is er gekopt. De belichting is daarna geminderd en toen helemaal afgebouwd. “Als je ziet dat de vruchten toch wel op tijd af gaan rijpen moet je er mee stoppen. Alles wat onnodig kostenverhogend werkt, moet je niet doen. Al helemaal niet met die lage prijzen die we kregen voor de komkommers.”

Vanuit die kostenbesparing is er in de huidige teelt helemaal niet meer belicht. Met een beperkte warmtevraag is er daarvoor te weinig eigen elektriciteitsopwekking met de wkk, en inkoop van het net is te duur.

Traditionele volgteelten

Vanwege de forse belichtingshoeveelheid en de hoge snelheid waarmee wordt geteeld, wordt alleen voor de eerste teelt een hogedraadteelt toegepast, gevolgd door twee traditionele teelten. Dat is anders dan bijvoorbeeld in Limburg, waar vaak met iets minder belichtingscapaciteit iets rustiger aan wordt geteeld, waardoor er met twee teelten per jaar kan worden volstaan. “Maar die strategie past niet bij onze snellere teelt. En je kunt met een beperktere hoeveelheid arbeid in traditionele teelten ook vrij veel snijden na de eerste teelt.”

Bij de teeltwisseling zijn de stekers gedoopt en omgezet naar andere matten. Er wordt gebruik gemaakt van kleine steenwolmatjes voor elke teelt. Verder zijn er geen middelen meegedruppeld. De enkele gevonden Pythium-plant mag geen naam hebben.

Aan temperaturen wordt 21 en 19 graden Celsius aangehouden als dag- en nachttemperatuur. “Nu we in de productiefase komen, gaan we ons weer op ietsje lagere temperaturen richten.”

Plagen

Qua plagen heeft het gewas een beetje last van wittevlieg. Ook is er een beetje spint ingelopen, zodat bij de start eerst chemisch is gecorrigeerd, om daarna weer biologie uit te gaan zetten, waaronder Feltiella.

Teelt langer doortrekken

In een andere afdeling wort 3 mei opnieuw geplant. De oorspronkelijke bedoeling was om dat 19 april al te doen. “Maar we trekken de teelt twee weken langer door, want het gewas van de Proloog stond er daar nog goed op. We snijden lekker en het gewas staat redelijk in balans. Al heeft spint ook in die kas zijn zorg nodig.”

Vollering
Harry Vollering komkommerteler
Meer over


Beheer