Te weinig aandacht kostenstijging in teeltcontract

11-02-2020 | |
Foto: Gerard Boonekamp
Foto: Gerard Boonekamp

Kostenstijgingen zijn dit seizoen niet genoeg in teeltcontracten van verse groente en fruit opgenomen. Er is behoefte aan een sectorbrede kostprijsindex.

Veel contractbesprekingen voor het komende seizoen zijn afgerond. Een kleine rondgang leert dat de stapeling van kosten dit jaar niet voldoende kan worden doorberekend. In de contractbesprekingen zijn kostenstijgingen wel besproken, maar het blijkt lastig dit om te zetten in duurzaam hogere prijzen, aldus commercieel directeur Ton van Dalen van Oxin Growers.

“Dit gaat met kleine stapjes, maar eigenlijk gaat dat niet snel genoeg. Want willen wij in Nederland een duurzame en innovatieve tuinbouw houden dan zullen er grotere stappen gezet moeten worden om de flinterdunne marges te vergroten bij ook nog eens toenemende risico’s”, aldus Van Dalen.

Afzetpartijen spelen elkaar uit

Een andere afzetorganisatie wil alleen anoniem reageren. Dat het de teelt niet goed lukt prijsstijgingen door te berekenen, ligt ook aan de structuur van de afzet. De afzetpartijen spelen elkaar daarin uit. “De prijzen die aanbieders vragen zijn het uitgangspunt. En als alle aanbieders datzelfde doen dan is een goede kans dat de stijgingen meegenomen kunnen worden.”

Van Dalen erkent dat. “Eigenlijk zouden we bij contracten een soort prijsindex moeten afspreken, wat ook gebeurt in de huurmarkt van kantoorpanden.”

Kostenstijgingen komen niet alleen van nieuw arbeidsmarktbeleid voor tijdelijke arbeid, maar ook van cao-verhogingen, kosten voor gewasbescherming, certificering en bijvoorbeeld de ODE-heffing op elektriciteit.

Hele keten vangt stijgende loonkosten op

Niet alleen de teelt, ook de handel heeft te maken met kostenstijgingen. Mart Valstar, directeur van Best Fresh zei daarover recent in Groenten & Fruit. “De loonkosten in de handel en bij producenten gaan dit jaar ook 5% omhoog, dat vangt ook de hele keten op. Het is door te berekenen en als je dat niet doet, doe je jezelf tekort.”

Handelsbedrijf Postuma AGF erkent dat, maar commercieel directeur Erik Postuma wijst daarnaast op de mogelijkheid van verhoging van de arbeidsproductiviteit. “Daar moet je altijd in blijven investeren.” Postuma gaat de contractbesprekingen met telers nog voeren.

Voor de meeste afzetstromen is de kostenstijging niet door te berekenen omdat de daghandel een ongeleid proces is van vraag en aanbod, erkennen de partijen.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer