Doorgaan naar artikel

Te veel middelen in oppervlaktewater blijft bron van zorg

middelen in oppervlaktewater

De Waterschappen meten zelf ook regelmatig overschrijdingen van de normen in sloten en plassen. Archieffoto: Stan Verstegen

Het Centrum voor Milieuwetenschappen heeft natuur- en recreatiewateren onderzocht op de aanwezigheid van 38 gewasbeschermingsmiddelen die als Hoog Risicostoffen zijn aangemerkt. In 80% van de 153 onderzochte gebieden werden deze middelen aangetroffen. Bij 4 op de 10 wateren werd een overschrijding van de milieunormen geconstateerd.

Het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) deed het onderzoek naar de aanwezigheid van Hoog Risicostoffen in natuur- en recreatiewateren in opdracht van Natuur & Milieu. De Unie van Waterschappen meldt in een reactie dat ze de resultaten herkennen en de zorgen omtrent gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater herkent. De Waterschappen meten zelf ook regelmatig overschrijdingen van de normen in sloten en plassen. De aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater heeft een negatief effect op het de leefomgeving en de waterkwaliteit. “De land- en tuinbouw gebruikt middelen om gewassen te beschermen, maar het is cruciaal om te zorgen dat middelen via uitspoeling, afspoeling of drift niet in het water of in de leefomgeving terechtkomen”, aldus de Unie van Waterschappen.

Verbetering waterkwaliteit stagneert

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland is op dit moment duidelijk nog onvoldoende. De verbetering van de afgelopen jaren lijkt te stagneren, niet alleen in het geval van gewasbeschermingsmiddelen. De doelen van de KRW komen snel dichterbij. In de laatste jaren zullen flinke extra stappen moeten worden genomen om in 2027 te voldoen aan deze doelen, stelt de Unie van Waterschappen.

Flinke inspanningen noodzakelijk

Waterschappen investeerden de afgelopen jaren veel in het verbeteren van de waterkwaliteit. Er wordt hard gewerkt om de doelen van de Kaderrichtlijn Water voor oppervlaktewater te halen. Waterschappen kunnen het niet alleen. Er zijn ook andere partijen aan zet. Gewasbeschermingsmiddelen zijn een aanhoudende bron van zorg. Vanuit betrokken partijen als de landbouwsector en ministeries blijven daarom ook flinke inspanningen nodig om te zorgen dat deze stoffen niet in water en natuur belanden.

Beheer
WP Admin