Doorgaan naar artikel

Te veel bestuurders

Als er minder meningen zijn te verdedigen in besturen, kan dat ook tot snellere beslissingen leiden.

Het terugdringen van het aantal bestuurders is de trend in zowel binnen- als buitenland. In Nederland stelde de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in 2006 al voor om de nationale overheden ingrijpend te hervormen met als doel minder regels om het ondernemerschap te stimuleren. Een kleinere overheid moet immers bezuinigingen opleveren en het ondernemerschap krijgt daarbij ruimte om bij te dragen aan minder betutteling en meer deregulering in het voordeel van ondernemers.

De huidige voorzitter van het Productschap Tuinbouw Tjibbe Joustra en gastspreker Bernard Wientjes van VNO-NCW, dringen eveneens aan op minder petten in de tuinbouw. Beiden spraken op de nieuwsjaarsreceptie van het PT, vorige week dinsdag in Lisse. Joustra constateerde dat er te veel bestuurders in de sector rondlopen die ieder voor zich jaarlijks een eigen sectorvisie opstellen waardoor daadkrachtig besturen vrijwel onmogelijk wordt.

Over het algemeen kan gezegd worden, dat in het bedrijfsleven veel efficiënter wordt gewerkt met een kleinere overhead dan bij de overheid. Voor ondernemers niets nieuws onder de zon. Een kleinere overheid zal inhouden, dat er minder meningen en visies over de sector op tafel komen. Als er minder meningen zijn te verdedigen in besturen, kan dat ook tot snellere beslissingen leiden. Een dergelijke herstructurering kan verder leiden tot efficiëntieverhoging en kostenbesparingen door verkorting van lijnen en terugdringing van de hoeveelheid overbodig overleg dat nu nog nodig is om tot besluiten te komen.

Door slechts één instantie verantwoordelijkheid te maken, wordt inefficiëntie teruggedrongen en neemt helderheid toe. Een goed uitgevoerde herstructurering van het bestuurlijke apparaat zal de tuinbouw alleen maar ten goede komen.

Share this

Afbeelding
Esther de Snoo

redacteur ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin