Doorgaan naar artikel

Supermarkten willen meer langetermijncontracten

Supermarkten langetermijncontracten premium

Supermarkten willen meer langetermijncontracten, blijkt uit het plan voor een nieuwe duurzaamheidsstandaard. Foto: Peter Roek

Het plan van supermarkten voor een nieuwe duurzaamheidsstandaard is ook een aanzet tot meer langetermijncontracten met telers.

Dat blijkt uit een toelichting van Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) op het plan om verduurzaming te versnellen met een nieuw duurzaamheidskeurmerk. Het plan moet supermarktleden van CBL aanzetten tot vergoeding van de meerkosten die telers hebben, maar ook meer langetermijncontracten en afnamegarantie. Meer ‘dedicated supply chains’, zo noemt CBL de ontwikkeling van de ketensamenwerking. Supermarkten in Nederland verschillen nu in hun inkoopbeleid. Winkelketens als Albert Heijn en PLUS werken al intensiever samen dan kleinere winkelketens. Zij kopen via Superunie nog veel op prijs in op de vrije markt. Het plan maakt niet inzichtelijk hoeveel meer accent op langetermijncontracten wordt gelegd door CBL-leden. Er is ook geen doel voor afgesproken.

Er komt een gezamenlijke integrale lijst met duurzaamheidscriteria die een nieuwe basis of ondergrens wordt voor producten op de Nederlandse markt

De supermarkten willen voor hun ‘initiatief’ een nieuw logo laten ontwikkelen. Het uitgangspunt voor de nieuwe duurzaamheidsstandaard is Beter voor Natuur & Boer, de AH-standaard voor inkoopeisen in die keten. Stichting Milieukeur (SMK) wil aanhaken met het keurmerk On the Way to PlanetProof, dat volgens SMK voorloper is in milieuregels. Die ruimte voor gezamenlijke ontwikkeling lijkt er. Over de ontwikkeling van de nieuwe standaard schrijft CBL: “Er komt een gezamenlijke integrale lijst met duurzaamheidscriteria die een nieuwe basis of ondergrens wordt voor producten op de Nederlandse markt. Verschillende supermarkt- en foodservice-organisaties hanteren reeds duurzaamheidscriteria voor productcategorieën die verder gaan dan de wet stelt. Samen met boeren en tuinders, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en de overheid willen we het initiatief verder ontwikkelen.”

Een onafhankelijke stichting

Over de uitvoering schetst CBL een structuur die SMK al heeft. “Onze ambities worden vastgelegd en ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Binnen deze stichting wordt onze aanpak en bijbehorende doelen vastgesteld, getoetst, gemonitord en gerapporteerd. Het is daarbij belangrijk dat de concrete impact van de ambities gemeten wordt, zoals bijvoorbeeld verminderde uitstoot van CO2 en verbetering van biodiversiteit. De rapportage van de onafhankelijke stichting zal openbaar zijn. Om de duurzaamheidscriteria binnen onze samenwerking relevant te houden, worden deze periodiek geëvalueerd en indien nodig herzien en aangescherpt. Dit geldt voor de inhoudelijke criteria, evenals voor de methode op basis waarvan afnemers en leveranciers afspraken maken over verdienvermogen.”

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin