Doorgaan naar artikel

Substraat blijft toegelaten in USDA Organics

Adviesorgaan National Organics Standards Board (NOSB) van het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) heeft in meerderheid besloten dat producten biologische gecertificeerd kunnen blijven, ook als ze van teelten op substraat en water zijn.

De teeltwijze op substraat en water (‘aqua ponic’) is al jaren lang toegestaan in de Verenigde Staten, maar stond de laatste tijd ter discussie. Het voorstel was om, net als in de EU, te eisen dat plantenwortels van biologische groente en fruit in contact met de aardkorst zijn. Bovendien werd voorgesteld dat maximaal 20% van de stikstofbehoefte van de plant via de het irrigatiesysteem mag worden gegeven. Adviesorgaan NOSB heeft nu met een krappe meerderheid van 8 tegen 7 deze voorstellen afgewezen. Dit wordt gezien als een erkenning dat deze productiemethoden bijdragen aan het terugdringen van klimaatverandering en bijdraagt aan reductie van gebruik van water, energie en ruimte, zo valt te lezen op de website van Recirculating Farms Coalition.

‘Verbod zou onverantwoord zijn’

“Een verbod zou onverantwoord zijn geweest. Nu kunnen we blijven innoveren om de schoonste en meest duurzame productiemethode te ontwikkelen”, zegt directeur Marianne Cufone van deze branche-organisatie. Zij betreurt het dat de discussie heeft geleid tot beschuldigingen en onenigheid. “We waarderen de grondleggers van het USDA-organic-label, maar dat maakt het label niet exclusief voor grondteelt. De wereld heeft nu meer verantwoordelijke telers nodig, slimmer gebruik van bronnen en een goed doordachte productie. De rol van NOSB is om dat te bevorderen en te zorgen dat het USDA Organics programma groeit. Het uitsluiten van substraat en teelt op water is niet slim en zou ongepast zijn. Het zou beginnende, innovatieve telers ontmoedigen en bestaande telers tegenwerken om slim gebruik te maken van hulpbronnen, inclusief grondteelt. Het zou ook uitbreiding van stadslandbouw tegengaan, waar weinig ruimte is voor grondteelt.”

‘Iedereen verdient biologisch product’

Ook CSO (Coalition for sustaineble organics) is blij met de beslissing van NOSB om substraat en waterteelt niet uit te sluiten. “Een belangrijk deel van het aanbod van verse groente en fruit met USDA Organic zou van de markt verdwenen zijn. Honderden biologische telers over de hele wereld zouden uitgesloten worden. We hebben meer producten nodig die aan de hoge eisen van het USDA Organic Program beantwoorden, niet minder”, zegt directeur Lee Frankel van CSO. “Iedereen verdient biologisch product. De biologische sector zou diversiteit moeten omarmen en niet beperken tot een bepaalde teeltmethode.”

EU eist grondgebonden bio

In de EU beweegt de discussie over het toestaan van substraatteelt juist de andere kant op. Deze zomer besloot te Europese Commissie na een jarenlang slepende discussie om geen substraatteelt toe te laten en de toelating voor Scandinavische landen uit te faseren. In de EU blijft het een voorwaarde dat planten groeien in contact met de aardkorst. Innovatieve systemen die bijvoorbeeld in gebruik van water, nutriënten en energie vele malen efficiënter zijn, kunnen niet het EU-biokeurmerk krijgen, zelfs als geen chemische mest en gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

Share this

Afbeelding
Gerard Boonekamp

oud-redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin