Subsidie voor Peenacademie Flevoland

22-11-2017 | Laatste update op 15-09 | |
Ulko Stoll (v/d Grond) en Johan Wander (Delphy) staan aan de start van de Peenacademie.
Ulko Stoll (v/d Grond) en Johan Wander (Delphy) staan aan de start van de Peenacademie.

Delphy Quality Carrots en het Peenplatform van v/d Grond beginnen een Peenacademie, vanaf 1 december voor een periode van drie jaar.

“Ons plan is goedgekeurd door de provincie”, zegt Johan Wander, onderzoeker bij Delphy. “Daar zijn we heel blij mee. Het valt onder POP3, we krijgen dus subsidie.”

Ulko Stoll (v/d Grond) en Johan Wander (Delphy) staan aan de start van de Peenacademie.

Ulko Stoll (v/d Grond) en Johan Wander (Delphy) staan aan de start van de Peenacademie.

Twee studiegroepen

In de Peenacademie worden in twee studiegroepen van elk zo’n tien personen in Flevoland nieuwe kennis en technieken in de peenteelt ontwikkeld. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • bodemkwaliteit;
 • bodemziekten;
 • bladschimmels;
 • plagen;
 • gewasbeschermingsmiddelen;
 • bovenwettelijke eisen en residuen;
 • nematoden;
 • vergroening van de gewasbescherming;
 • biologische peen;
 • klimaat;
 • energie;
 • en (de kosten van) bewaring.

“We zoeken verdieping in de peenteelt”, geeft Wander aan. “Dat is nodig om de Nederlandse sector concurrerend en slagvaardig te houden. We richten ons op goede kwaliteit. Daarvoor zijn dit soort subsidiestromen heel belangrijk.”

De Peenacademie is ook aanwezig op de peendag, die de twee organiserende partijen sinds dit jaar samen houden op het proefperceel in Nagele. Daarnaast worden ook bijeenkomsten voor telers van buiten de studiegroepen gehouden, zegt Wander.

De concrete invulling van de Peenacademie wordt volgende week en straks in de studiegroepen besproken. Deze winter worden telers in Flevoland geworven voor de Peenacademie. Telers en begeleiders dragen in de vorm van kennis en inzet bij aan de Peenacademie.

Vos
Petra Vos redacteur vollegrondsgroenten
Meer over


Beheer