Doorgaan naar artikel

Subsidie voor energiebesparing glastuinbouw

Van 12 oktober tot en met 9 november 2012 kunnen glastuinders subsidie aanvragen voor energiebesparende investeringen. Het doel is om daarmee de CO2-uitstoot in de glastuinbouw te verminderen.

Glastuinders kunnen in 2012 voor elf energiebesparende maatregelen subsidie aanvragen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen mogelijkheden voor energie-extensieve, energie-intensieve bedrijven en samenwerkingsverbanden. Voorbeelden van investeringen zijn investeringen in een aansluiting op een energie- of CO2netwerk en investeringen in een biomassa gestookte ketelinstallatie.Beschikbare budget

Voor deze subsidie stelt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) € 3 miljoen euro beschikbaar. Aanvragers krijgen maximaal 25 procent van de subsidiabele kosten vergoed.Wijzigingen ten opzichte van 2011

Er os een aantal wijzigingen ten opzichte van de openstelling van 2011. Bijvoorbeeld voor ‘Klimaatcomputer’ en ‘Kasdek met antireflectie gecoat kasdekglas’ kan dit jaar geen subsidie aangevraagd worden. Een andere wijziging

is dat de grens tussen energie-extensief en –intensief is gewijzigd van 25 Nm3 naar 15 Nm3 aardgasequivalenten per m2 glasoppervlak. Deze wijziging is een resultaat van een jarenlange verlaging van de energie-intensiteit in de

glastuinbouw. Dit jaar wordt het budget verdeeld door loting onder alle aanvragen en niet meer op volgorde van binnenkomst. Ook nieuw is dat de aanvrager uitstel kan krijgen voor het indienen van zijn vaststellingsaanvraag. Dit kan als de vergunningprocedure voor de investering is vertraagd en de oorzaak daarvan buiten zijn invloedssfeer ligt.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin