Doorgaan naar artikel

Subsidie voor doorbraken in tuinbouw

Foto: ANP

Foto: ANP

Wie in Zuid-Holland een innovatieproject wil starten kan daarvoor vanaf september subsidie krijgen.

De provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Economische Zaken stellen hiervoor € 1,5 miljoen euro beschikbaar. Doel is om een impuls te geven om doorbraken in innovatie te realiseren die verder gaan dan de huidige bestaande tuinbouwtechniek. Deze regionale IPC-regeling (Innovatie Prestatie Contracten) stimuleert projecten die bijdragen aan de transitie naar de Next Economy (‘toekomstbestendige economie‘). Hiermee wordt invulling gegeven aan de Roadmap Next Economy (RNE), bedoeld om doorbraken in verschillende sectoren te combineren met tuinbouwtechniek.

Robotisering

Deze pilot kan bijdragen aan het versterken van het innovatief ondernemerschap op terreinen zoals robotisering, additive manufacturing, big data, sensortechnologie, blockchain (het automatiseren van processen en transacties door een nieuwe vorm van dataverkeer) en advanced manufacturing. De regeling komt tot stand voor bestaande sterke sectoren in Zuid-Holland zoals de tuinbouw, de watersector en de medische sector.

Regionaal

De drie samenwerkende partijen stellen € 1,5 miljoen voor de pilot beschikbaar, waarbij elke partij een derde van het bedrag neertelt. De regeling gaat open in september.

Het is een pilot van de landelijke IPC-regeling, die netwerken van bedrijven bij elkaar brengt om gezamenlijk te innoveren. Met een regionale pilot willen de overheden onderzoeken of op regionaal niveau de regeling mogelijk meer impact heeft.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin