Doorgaan naar artikel

Struviet goed alternatief voor kunstmestfosfaat

Struviet kan een serieus alternatief zijn voor kunstmestfosfaat. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft en CLM in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Struviet is een ‘langzame’ meststof. Dat maakt het middel vooral geschikt voor biologische teelten, de tuinbouw en de sierteelt. Het sluiten van de kringloop levert zowel een energiebesparing op (32,5 GJ/ton), als een CO2-emissiereductie van 1,5 ton CO2-equivalenten per ton struviet.

Verdere sluiting van nutriëntenkringloop

In Nederland wordt op jaarbasis 3,5 miljoen ton aardappelen verwerkt. Tijdens het verwerkingsproces komt blancheerwater vrij. Uit dit blancheerwater kan struviet worden teruggewonnen. Struviet is toe te passen als vervanger van fosfaatkunstmest en kan zo bijdragen aan een verdere sluiting van de nutriëntenkringloop.

Op dit moment zijn er twee aardappelverwerkende bedrijven in Nederland die struviet produceren. Het vervangen van kunstmest door struviet is een goed voorbeeld van activiteiten op het gebied van biobased economy, landbouwactiviteiten niet bestemd voor voedselproductie.

Share this

Afbeelding
Esther de Snoo

redacteur ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin