Doorgaan naar artikel

‘Strijd tegen verspilling moet vooral geld opleveren’

De strijd tegen voedselverspilling krijgt met € 7 miljoen een nieuwe impuls. Er is ook serieus werk aan de winkel.

Je zou het niet zeggen, maar de Nederlandse consument met het imago ‘ons bin zuunig’ gooit jaarlijks 41 kilo voedsel per persoon weg. Uitgebreid tot de totale voedselketen ligt deze verspilling ergens tussen de 105 en 152 kilo. Wageningen UR hanteert deze bandbreedte omdat precieze data ontbreken. En natuurlijk is altijd de vraag wat tot verspilling wordt gerekend.

€ 7 miljoen tegen voedselverspilling

Minister Carola Schouten (landbouw) maakt € 7 miljoen vrij om uiterlijk in 2030 de hoeveelheid voedsel die door huishoudens, bedrijven en in de horeca wordt weggegooid, te halveren. Het is een serieuze opdracht. Een eerdere taakstelling van 20% in de periode van 2009 tot 2015 mislukte volledig. We verspillen in 2018 nog net zoveel als in 2009.

Een taskforce, vertaald ‘gevechtsgroep’, gaat er nu mee aan de slag. De Taskforce Circular Economy in Food presenteerde vorige week – ruim 1 jaar na de aftrap – de nationale agenda. Het rijtje hoofdrolspelers is serieus met onder andere Rabobank, Ahold, Unilever, McDonald‘s. De taskforce telt nu nog 25 leden, maar moet uitgroeien naar 200 in 2020.

Winstgevendheid

In de agenda staat ergens tussen ambitie, missie en focus ook een passage over de land- en tuinbouw: verwaarding van agf-reststromen, ketenaanpak haantjes, betere rassen, kwaliteitsvoorspelling en optimale inrichting van versketens. De duiding ‘winstgevend’ bij de activiteiten staat tussen haakjes. Dat zou vetgedrukt moeten zijn!

Zeker, terugdringen van verspilling is om veel redenen (klimaat, armoede) belangrijk. Voor de individuele ondernemers moet het toch vooral ook wat opleveren, óf in de opbrengst óf in de kosten. Er zijn her en der goede initiatieven, zoals Kipster en Kromkommer. Vereecken Fruit verspilt geen druppel appel.

De strijd tegen verspilling begint bij bewustwording, en dan komt al snel de portemonnee. Als dat besef er is, krijgen ketenaanpak, levering on-demand en benuttingsgraad een kans.

Share this

Jan vullings
Jan Vullings

hoofdredacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin