Doorgaan naar artikel

Strijd over octrooi verticale tuinbouw gaat door

Strijd over octrooi verticale tuinbouw gaat door

Strijd over octrooi verticale tuinbouw gaat door

PlantLab, Certhon en Philips Lighting zullen – na een uitspraak van het Europese patentbureau – de bodemprocedure voortzetten over octrooien op verticale tuinbouw.

Afgelopen week vond een zitting plaats voor het Europese Patentbureau. Over de uitkomst verschillen PlantLab en Certhon van mening. PlantLab stelt dat het Europese Patentbureau de bezwaren tegen bestaande octrooien als ongegrond beoordeeld heeft. De advocaat van Certhon laat weten die uitleg niet te delen. Het octrooi wordt door het Patentbureau beperkt, zegt Rutger van Rompaey, advocaat bij Van Benthem&Keulen. Dat is niet ongunstig voor in ieder geval Certhon. “Het gaat in de bodemprocedure over de geldigheid van de octrooien en de vraag of er inbreuk is gepleegd. Op verticale tuinbouw kun je niet een octrooi aanvragen. Dat is er al. Het gaat nu om een technisch detail rond de softwarematige afstemming van parameters.”

Op basis van eerdere uitspraken ziet Van Rompaey het verloop van de zaak met vertrouwen tegemoet. Hij baseert zich dan op uitspraken van lagere rechtbanken.

Meer patenten

PlantLab ziet juist dat internationaal steeds meer patenten op zijn systeem zijn vastgelegd, zo stelt het bedrijf. “PlantLab heeft jaren gewerkt aan een volledig geconditioneerd teeltsysteem in klimaatcellen met gebruik van ledlicht, waarin hoge producties gerealiseerd kunnen worden.” Onlangs verkreeg het bedrijf daarvoor ook patenten in Japan, China en Canada, nu 73 landen in totaal.

Groeikamers

In de al jaren lopende rechtszaak tussen beide partijen is beslag gelegd op informatie. In de bodemprocedure is ook het slabedrijf Deliscious één van de partijen. Deliscious heeft 4 groeikamers van 7 lagen voor de opkweek van slaplanten in gebruik, die in 2011 gebouwd zijn door Certhon. De bijbehorende ledverlichting is geleverd door Philips.

Beheer
WP Admin