Doorgaan naar artikel

Stress-test is indicator voor bodemweerbaarheid

De hypothese van het onderzoek was dat hoe ongezonder de bodem, des te sterker en gevoeliger het bodem-microbioom zal reageren op stress.  - Foto: Henk Riswick premium

De hypothese van het onderzoek was dat hoe ongezonder de bodem, des te sterker en gevoeliger het bodem-microbioom zal reageren op stress. - Foto: Henk Riswick

Reacties van het microbiële bodemleven op stressfactoren kunnen een indicatie opleveren voor de mate van bodemweerbaarheid.

Er bestaat verband tussen bodemgezondheid en het bodem-microbioom. Dit laatste is de uiterst diverse gemeenschap aan micro-organismen zoals bacteriën en schimmels.

ILVO-UGent onderzoeker Lisa Joos analyseerde tijdens haar doctoraat een grote reeks bodemmonsters uit veldproeven. Ten eerste bleek dat de monstername op zich (met verschillen in seizoenen van het jaar, de dieptes en de locaties binnen een veld) een sterke invloed heeft op de samenstelling van het bodem-microbioom. Dat maakt de interpretatie van analyseresultaten complex.

Ten tweede ziet het ernaar uit dat de aanwezigheid of samenstelling van bepaalde soorten micro-organismen die met DNA-technieken is bepaald niet direct de mate van bodemgezondheid aangeeft.

Stress-test

De mate van een microbioom-reactie op toegediende stress kan volgens het onderzoek misschien wel de basis vormen voor een indicator van bodemgezondheid. De hypothese daarbij was dat hoe ongezonder de bodem, des te sterker en gevoeliger het bodem-microbioom zal reageren op stress. Die stress is bewust te creëren middels het opeenvolgend nat en droog maken van de grond, om vervolgens chitine (gemalen skeletten van insecten of kreeftachtigen) toe te voegen.

De onderzoeksresultaten bevestigden de hypothese verrassend goed. Het uitwerken tot een betrouwbare en bruikbare bodemgezondheidstest zal echter nog flink wat vervolgonderzoek vragen.

Bekijk meer

Delen

Peter Visser
Peter Visser

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin