Doorgaan naar artikel

Strengere eisen wateronttrekking

Waterschap Limburg beperkt het gebruik van beekwater sterker voor kapitaalintensieve teelten.

Waterschap Limburg heeft besloten om het gebruik van beekwater verder te beperken. Waar kapitaalintensieve teelten zoals fruitteelt en groenteteelt tot nu nog 24 uur per dag mochten worden beregend volgens het besluit van 14 juli, wordt dit vanaf vandaag 5 augustus om 12.00 uur voor de fruitteelt beperkt tot alleen overdag, in verband met het voorkomen van verbrandingsschade. Voor de overige teelten mag alleen tussen 20.00 en 10.00 uur beregend worden. De beperking op het beregeningsverbod geldt voor de beken en zijrivieren van de Maas.

Met alle maatregelen verwacht het waterschap de gevolgen van de droogte – zoals grootschalige droogval van beken, gewasschade en vissterfte – zoveel mogelijk te voorkomen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin