Strengere controles op biologische producten

19-04-2018 | |
Foto: Gerard Boonekamp
Foto: Gerard Boonekamp

Vanaf 2021 worden biologische leveranciers en telers strenger gecontroleerd voordat zij toegang krijgen op de Europese markt.

Om zeker te weten dat vlees, groente of fruit met een biologisch label ook echt biologisch is, krijgen producenten, verwerkers, vervoerders en verkopers in de EU vanaf 2021 minstens een keer per jaar controle. Als geen fraude is geconstateerd, wordt dat tweejaarlijks.

Voor producten van buiten de EU, nu goed voor de helft van de verkoop in Europa, gelden nu nog relatief soepele regels. De regels worden gelijkgetrokken. Het Europees Parlement heeft ingestemd met deze aanscherping van de verordening voor biologische landbouw.

Substraatteelt uitgefaseerd

Eén van gevolgen van de nieuwe wet is dat de biologische groenteteelt op substraat de komende 10 jaar wordt uitgefaseerd. Met een besluit van het Europees parlement is nieuwe biologische wetgeving definitief geworden.

In juni 2018 zal de Raad van Ministers de wet formeel goedkeuren. De nieuwe biologische wetgeving gaat in op 1 januari 2021, daarmee hebben telers in delen van Scandinavië iets meer respijt. Nieuwe kassen met substraatteelt mogen niet meer gebruik maken van de overgangstermijn van 10 jaar.

Residubesmetting

Volgens koepelorganisatie Bionext bevat de wet nieuwe veranderingen ten opzichte van de huidige wettekst, zoals een nieuwe procedure voor residubesmettingen. Binnen 4 jaar vindt onderzoek plaats als opstap naar harmonisatie van de situatie voor residuen in biologisch in alle EU-lidstaten. Er komt een verdere verfijning van EU-regels voor de database van biologisch zaadgoed. Deze biedt experimenteerruimte. Ook de ontwikkeling van biologische veredeling wordt gestimuleerd. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot gebruik van niet-biologische ingrediënten in verwerkte producten in het geval van een tekort aan biologisch flexibeler. Zodat deze beter aansluit op werkelijke tekorten aan biologische producten.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer