Doorgaan naar artikel

Streep door plan omschakeling glasbedrijf

Een glasgroentebedrijf in Deurne wil omschakelen naar een paardenhouderij, maar mag de plannen niet uitvoeren van de Raad van State.

Het bedrijf was gesaneerd na een zware stormschade in 2010, maar krijgt nog geen toestemming voor omschakeling. De Raad van State oordeelde dat de gemeente de ammoniakuitstoot van de paardenhouderij in het kader van Natura2000-regels heeft onderschat.

Volgens onderzoek woog de extra uitstoot door paarden op tegen het verdwijnen van teelt in kassen. De rechter oordeelt dat de kassen al vier jaar geleden gesaneerd zijn, zodat de huidige situatie anders is en er uitgegaan moet worden van een uitstoottoename. De vergunningsverlening door de gemeente Deurne was door een omwonende aangevochten.

Een paardenfokkerij is niet in tegenspraak met het bestemmingsplan, bleek uit een eerdere uitspraak. Ook de bouw van een rijhal, een buitenbak en een vijftal appartementen past binnen de agrarische bedrijfsvoering, stelt de Raad van State.

Er is brede steun in de gemeenteraad voor de omschakeling. De gemeente ziet voordelen in de stap van de glasgroenteteler naar een grondgebonden productiegerichte paardenhouderij. Het bedrijf krimpt daardoor van vijf hectare naar 1,5.  Ook wordt daarmee een solitaire glastuinbouwlocatie gesaneerd.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin