‘Stop rendementsverbranding’

11-06-2018 | Laatste update op 31-08 | |
Douven
Theo Douven blauwebessenteler
Foto: ANP
Foto: ANP

Optimalisering van teelten viert hoogtij, want naar verwachting moeten er na 2050 zo’n 9 miljard monden worden gevoed.

Om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden is er substantieel meer kwalitatief en gezond voedsel nodig. De vraag naar voedsel zal met 50% toenemen, zo wordt globaal voorspeld. Ondanks dit gegeven staat de land- en tuinbouw al jaren onder druk, met als gevolg een hevige consolidatie en veel uitstroom.

Schaalvergroting is de belangrijkste uitdaging voor zij die verder willen, maar diezelfde schaalvergroting heeft in het verleden onvoldoende de problemen kunnen oplossen voor gezonde rendementen en een betere continuïteit. Er is dus meer nodig om de sector een beter bedrijfseconomisch perspectief te bieden.

Sector zo snel mogelijk aanpassen

Maar voorlopig gaan we eerst weer aan de slag met innovatiethema’s om de sector zo snel mogelijk aan te passen aan het huidige tijdsgewricht. Investeringen doe je tenslotte voor het profijt en dat komt daarna wel, maar niet vanzelf.

De uitdagingen op gebied van circulariteit, duurzaamheid, biodiversiteit en groene gewasbescherming zijn forser dan ooit. Daarbij komt nog de betaalbaarheid en beschikbaarheid van geschikt personeel. De hedendaagse mechanisatie vraagt om meer robotisering en een taakspecifiek machinepark.

Grotere bedrijven kunnen te maken krijgen met reststromen, het verminderen of mogelijk verwaarden van deze reststromen is een vak apart. Betalen voor het afvoeren van reststromen of er geld aan verdienen door toegevoegde waarde te bieden, kan in de toekomst wel het verschil maken tussen winst of verlies.

Meer rendement bij de teler terecht laten komen

Al het hier genoemde zal zelfs gezamenlijk niet het verschil kunnen maken van wat een betere relatie met afnemers kan doen. Zorgen dat er van het rendement bij winkelverkopen meer bij de teler terecht komt, in plaats van dat het ergens in de keten verbrandt bij partijen met weinig of geen toegevoegde waarde. Kortere transparante ketens met herkenbare kwaliteit en strategie is onze grootste uitdaging!

Meer over


Beheer