‘Stimuleer samenwerking met telers over de grens’

17-01-2017 | Laatste update op 25-10 | |
Nederland is voorstander van meer transparantie maar wil de kosten voor overheid en bedrijfsleven in de hand houden, aldus Martijn van Dam - Foto: ANP
Nederland is voorstander van meer transparantie maar wil de kosten voor overheid en bedrijfsleven in de hand houden, aldus Martijn van Dam - Foto: ANP

De Europese Commissie kan meer doen om de samenwerking van groente- en fruittelers over de grens te bevorderen.

Het is een van de aanbevelingen van rapporteur Angélique Delahaye in onderzoek naar prijsontwikkeling in de land- en tuinbouw. Het initiatiefrapport ’on CAP-tools to reduce price volatility in agricultural markets’ is door het Europees Parlement goedgekeurd en staat nu op de agenda van de landbouwministers in de Landbouwraad op 23 januari in Brussel.

Prijsschokken

De rapporteurs constateren dat boeren en tuinders in toenemende mate worden blootgesteld aan prijsschokken. Het huidige instrumentarium van het Europese landbouwbeleid wordt daarbij als onvoldoende effectief beschouwd. Het rapport roept de Europese Commissie op hieraan iets te doen.

Delahaya heeft in haar rapport één specifieke aanbeveling voor groente en fruit: ze roept de Europese Commissie op om internationale branche-organisaties te stimuleren om Europese belangen van telers beter te verdedigen. Op gebied van afzet wordt internationale samenwerking al gestimuleerd in GMO-regels. In de lopende herziening van de GMO-verordening wordt die internationale samenwerking gestimuleerd. Het is de verwachting dat met name tussen Franse en Belgische telers in Freshcoop een verdere samenwerking zal ontstaan.

Anticyclische steun

In het rapport wordt gepleit voor de ontwikkeling van maatregelen voor crisispreventie en -beheer. Er wordt onder meer voorgesteld om de mogelijkheid van anticyclische steun te onderzoeken. Om markten transparanter te maken, stelt Delahaya voor om prijsinformatie tijdiger en toegankelijker beschikbaar te maken. Ze pleit voor Europese prijsobservatoria die naar de gehele keten kijken.

Nederland is voorstander van meer transparantie maar wil de kosten voor overheid en bedrijfsleven daarbij in de hand houden, blijkt uit een brief van staatssecretaris Martijn van Dam over de Landbouwraad volgende week.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer