Doorgaan naar artikel

Stikstofcrisis voor open teelten onduidelijk

André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw, wijst ook de verwerkers van akkerbouwproducten op hun verantwoordelijkheden rond het oplossen van het stikstofprobleem. - Foto: Peter Roek

André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw, wijst ook de verwerkers van akkerbouwproducten op hun verantwoordelijkheden rond het oplossen van het stikstofprobleem. - Foto: Peter Roek

De akkerbouw en vollegrondgroenteteelt willen duidelijkheid van het ministerie van landbouw over hoe de stikstofcrisis deze sector raakt. Dat zegt André Hoogendijk, directeur van Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw, in een interview met Boerderij.

“Sommige bedrijven zitten in een reductiegebied voor de uitstoot van stikstof”, verklaart Hoogendijk. Het probleem zit grotendeels in de bemesting, maar wat van de akkerbouwer wordt verwacht is volstrekt onduidelijk.

“Wij hebben van LNV nog nooit vernomen wat we zouden moeten doen, want dat vragen wij ons ook af. Hoe kun je 50% minder bemesten? Leidt dat boeren naar het gebruik van meer kunstmest en is dat wenselijk?”

Voorsorteren op problemen

Het druist volledig in tegen de helderheid die Hoogendijk juist wil verschaffen voor akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers. “Je moet voorsorteren op problemen.” Zo ook de veehouders die nu in crisis verkeren. “Het stikstofprobleem zit er al tien jaar aan te komen en nu escaleert het. Er wordt een duidelijke streep getrokken door de politiek, omdat de sector zelf te weinig actie heeft ondernomen.”

Als voorbeeld noemt hij het anticiperen op het achtste actieprogramma nitraatrichtlijn, terwijl de zevende nog moet starten. “Waar in het zevende programma de verplichting wordt opgenomen dat op zandgronden elke vier jaar een rustgewas wordt geteeld, zou dat in het achtste programma wel eens elke drie jaar kunnen worden. Die kant gaat het op als er niets aan de uitspoeling wordt gedaan”, zegt Hoogendijk. “En je hebt nu de kans nog om dat te voorkomen door uitspoeling te verminderen. Met rassenkeuze, groenbemesters en door elkaar aan te spreken op gedrag.”

Rol verwerkers in oplossing stikstofprobleem

Niet alleen de boer en tuinder, maar alle schakels in de keten moeten volgens hem hun schouders eronder zetten om succes te boeken. “Daarom wijzen we de verwerkers van akkerbouwproducten ook op hun verantwoordelijkheden.”

Hoogendijk is groot voorstander van ketensamenwerking. Verwerkers hebben een grote rol in oplossingen. “Daar werken afnemers zoals Cosun, Avebe en Vavi aan mee. Ze zien de urgentie en willen ook oplossingen om de akkerbouw op een goede manier de toekomst in de helpen. Door zich in te zetten voor resistente rassen bijvoorbeeld, zoals Avebe met Averis doet. Ook hun businessmodel staat immers onder druk; de fabrieken moeten blijven draaien.”

Ketenoverleg tornt niet aan de onafhankelijkheid van de akkerbouwer of vollegrondsgroenteteler, stelt Hoogendijk, omdat zij niet van één afnemer afhankelijk zijn. “Ze bepalen grotendeels zelf wat ze waar telen en dat blijft zo. De akkerbouwer heeft een goede positie.”

Beheer
WP Admin