Doorgaan naar artikel

Stikstof vormt risico voor versnelling grote energieprojecten

Verduurzaming glastuinbouw kan geraakt worden door stikstofbeleid. Foto: Roel Dijkstra

Verduurzaming glastuinbouw kan geraakt worden door stikstofbeleid. Foto: Roel Dijkstra

De glastuinbouw kan haar energiedoelen halen door grote infrastructuurprojecten van de overheid, maar die lopen risico door het stikstofbeleid.

Dat schrijft klimaatminister Rob Jetten in de dinsdag 1 november verschenen Klimaatnota. Overheidsbeleid om aanleg van grote projecten te versnellen, lijkt succesvol. De realisatiesnelheid is toegenomen. Dat is belangrijk voor glastuinbouw. Projecten rond verzwaring van netwerken voor elektriciteit, windparken, warmte en waterstof zijn ook belangrijk voor deze bedrijven. Echter vormt stikstof een risico op vertraging. Jetten schrijft dit voordat woensdag 2 november bekend werd dat de Raad van State de bouwvrijstelling voor stikstof vernietigt. Voor aanleg van projecten is daardoor straks vooraf een stikstofbeoordeling nodig en voortoets, wat volgens koepel Bouwend Nederland de bouw feitelijk op slot zet.

Cruciaal voor glastuinbouw

Jetten schrijft dat tijdige uitbreiding van de infrastructuur en van bronnen voor elektriciteit en warmte cruciaal is voor de glastuinbouw. Evenals de ondersteuning daarbij. Alternatieve warmte voor de glastuinbouw kan bijna niet zonder aanpassing van de infrastructuur. Zo investeert het kabinet via het Groeifonds in warmteproject NieuweWarmteNu!. Dat versnelt de aanleg van duurzame collectieve warmtesystemen tegen lage maatschappelijke kosten door schaalvoordelen en innovaties. Ook werkt het kabinet aan een subsidieregeling voor warmtenetten met een onrendabele top.

Convenant voor de deur

De Klimaatnota gaat over de voortgang van de energietransitie. Die is stilgevallen in de glastuinbouw. Over de glastuinbouw geeft Jetten wel een overzicht van bekende maatregelen die in een glastuinbouwconvenant worden opgenomen. Dat akkoord moet nog in 2022 ondertekend worden, zodat telers begin 2023 weten hoe de individuele prikkels voor verduurzaming van teelt eruit gaat zien.

Restopgave

De glastuinbouw wil in 2040 klimaatneutraal zijn, en heeft nog een restopgave van uitstootreductie in 2030 van 18,9 Mton CO2 (inclusief landbouw en zonder het effect van geplande maatregelen). De uitstoot van de glastuinbouw in 1990 was 33,1 Mton en bedroeg in 2021 27,1 Mton.

Beheer
WP Admin