Doorgaan naar artikel

Stikstof kassen niet juist bepaald voor huizenbouw

Westland moet stikstofuitstoot van gesloopte kassen beter berekenen voor een woningbouwplan.

In een zaak tegen een woningbouwplan Westmade-Noord in Westland stellen de omwonenden dat de woningbouw extra stikstofuitstoot veroorzaakt ten opzichte van de oude situatie van tuinbouw. De gemeente heeft het bestemmingsplan gewijzigd en heeft daarbij de stikstofuitstoot van de gesloopte kassen geschat op basis van foto’s van de bedrijven en het gasverbruik. Daarbij keek de gemeente overigens ook naar de koopovereenkomsten, waar sprake was van inventaris als ketelhuizen. Toch is de stikstofuitstoot daarmee niet voldoende onderzocht, stelt de Raad van State.

Conservatievere schatting

De gemeente stelde dat de helft van de bedrijven een koude teelt voerde, maar zonder onderzoek moet de gemeente een conservatievere schatting doen, vindt de Raad van State. Ook stelt de rechter dat de gemeente niet voldoende heeft onderbouwd waarom juist deze bedrijven als referentiebedrijven zijn genoemd in het stikstofonderzoek.

De omwonenden vrezen een verhoogde stikstofuitstoot op Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen. Ze zijn vooral bang dat de woningbouw leidt tot aantasting van hun woon- en leefklimaat door met name de toename van het verkeer en de geluidsbelasting op hun woningen. Bezwaren op dat punt wijst de rechter echter af. Westland moet het onderzoek naar stikstofuitstoot opnieuw doen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin