Doorgaan naar artikel

Stigas verzamelt best practices coronamaatregelen

Agrarische gezondheidsdienst Stigas verzamelt zo veel mogelijk voorbeelden van tuinders die zich houden aan 1,5 meter afstand.

De vragen over wat er wel en niet mag om medewerkers veilig te laten werken en wonen, houden tuinders intensief bezig. De boete voor arbeidsmigranten die in een bus van de werkgever te dicht op elkaar zaten, maakt duidelijk dat de 1,5 meter-regel gehandhaafd wordt. Ook in de huisvesting van arbeidsmigranten en werkenden op de tuinbouwbedrijven moet de verplichte 1,5 meter afstand in acht worden genomen.

Stigas heeft voorbeelden en tips op de website geplaatst van maatregelen op en aanpassingen aan werkplekken. Hoe met perspex schotten en doorzichtige zeilen medewerkers dichterbij dan 1,5 meter toch veilig afgescheiden van elkaar kunnen werken.


Tekst gaat verder onder de Facebook-post.

De basisafspraak is dat er altijd 1,5 meter afstand moet worden gehouden als je niet tot één huishouden behoort. Daarom moeten werknemers te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar bewaren. Zowel op de werkvloer, in de huisvesting van arbeidsmigranten als ook tijdens het vervoer van medewerkers. In dit artikel gaan we in op de praktische kant van deze maatregel.

Op de werkvloer

Mensen mogen alleen dichter op elkaar zijn als er bijvoorbeeld een (doorzichtige) wand tussen hen staat. Soms is het nodig om bijvoorbeeld de capaciteit van machines te beperken als mensen anders te dicht op elkaar zouden moeten staan om het werk bij te houden. Veel ondernemers beperken dan de capaciteit van de machine per uur en laten de machine bijvoorbeeld in twee ploegen bemensen. Werknemers moeten hier ook aan meewerken. De overheid heeft bepaald dat werkgevers de werktijden mogen aanpassen.


Tekst gaat verder onder de foto‘s.

  • Op een plantmachine medewerkers veilig kwijt te kunnen, worden doorzichtige zeilen opgehangen. - Foto: Ruud Ploeg

    Op een plantmachine medewerkers veilig kwijt te kunnen, worden doorzichtige zeilen opgehangen. – Foto: Ruud Ploeg

  • Vergeet ook niet de doorzichtige schotten of zeilen regelmatig schoon te maken. -Foto: Wilco Biemans

    Vergeet ook niet de doorzichtige schotten of zeilen regelmatig schoon te maken. -Foto: Wilco Biemans

Huisvesting op eigen bedrijf

Ook in de verblijven is de 1,5 meter van toepassing. Dus ook in keukens, woonkamers en slaapvertrekken. In veel gevallen betekent dat dat werkgevers minder mensen kunnen huisvesten op de huidige locaties.

Het advies van Stigas aan tuinders is om op het eigen bedrijf extra units te laten plaatsen. Dat is beter dan de mensen naar elders te laten reizen voor huisvesting. Gemeenten zien over het algemeen de ernst van de situatie in en gedogen deze extra huisvesting vaak.

Kleinschalige huisvesting in vakantiepark

Mocht je toch elders huisvesting regelen, dan adviseert Stigas om dat te doen in kleinschalige huisvesting. Denk aan vakantieparken, die nu toch grotendeels leeg staan. Die zijn op dit moment niet duur. Mensen onderbrengen in grootschalige huisvestingslocaties of op locaties van anderen vergroot de besmettingskans op corona. Daarom raadt Stigas dat af.

Vervoer van medewerkers

Ook tijdens het vervoer van medewerkers zijn de RIVM-richtlijnen van toepassing en dient 1,5 meter afstand gehouden te worden. Maar hoe geef je een praktische invulling aan de maatregel om medewerkers 1,5 meter afstand van elkaar te laten houden als je niet veelvuldig heen en weer wilt rijden?

Stigas nam hierover contact op met verschillende touringcarbedrijven. Hoeveel mensen kunnen er vervoerd worden wanneer je 1,5 meter afstand moet bewaren? In een bus met een capaciteit van 62 personen, kunnen 20 mensen vervoerd worden met 1,5 meter afstand tussen personen. In een bus met een capaciteit van 50 personen, komt dit neer op 15 personen.

Let op bij in- en uitstappen

Ook tijdens het in- en uitstappen van een voertuig wordt de 1,5 meter-regel strikt gehanteerd. Nu door de coronacrisis een groot deel van het reguliere werk in de vervoersbranche tijdelijk is weggevallen, staan veel bedrijven te springen om hun expertise in te zetten. Verschillende touringcarbedrijven geven aan tegen kostprijstarieven mee te willen denken in het vervoer van internationale werknemers die nu juist zo hard nodig zijn. Ondernemers die hiervan gebruik willen maken, kunnen contact opnemen met een vervoerder in hun regio.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin