Doorgaan naar artikel

Stigas en studenten helpen tuinders

Studenten van de Haagse Hogeschool gaan binnen de GreenportCampus samenwerken met Stigas om glastuinbouwbedrijven te adviseren bij het optimaliseren van werkplekinrichtingen.

Stigas gaat de studenten ondersteunen op het vlak van de arbeidsomstandigheden in relatie tot de werkomstandigheden in de glastuinbouw. Stigas is door de GreenportCampus benaderd omdat kennis en aandacht voor arbeidsomstandigheden van cruciaal belang zijn voor het doen slagen van innovatietrajecten.

De Greenport Campus is het platform waarmee de Nederlandse topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen de sprong willen maken naar een hoger niveau van kennis en innovatie. Greenport Campus richt zich daarbij primair op de Greenport Westland-Oostland-Barendrecht en de Greenport Duin- en Bollenstreek. Greenport Campus innovatie support is er om ondernemers in de greenports te helpen om hun innovatieve ideeën tot bloei te laten komen en om aan hun behoefte aan vakopleidingen tegemoet te komen.

Bron: Stigas

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin