Stevige overheidsrol in stimulering lokale teelt

06-03-2017 | Laatste update op 25-07 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Grote steden en provincies gaan een stevige impuls geven aan stadslandbouw en het afzetten van regionaal en lokaal product van bestaande tuinders.

Daarmee vinden de overheden dat het niet aan de markt kan worden overgelaten. Dat blijkt uit de publicatie van de City Deal in de Staatscourant. Een belangrijk accent is het verder verduurzamen van lokale en regionale productie. Steden en enkele provincies gaan zich actief inzetten om deze markten daadwerkelijk te laten groeien. Ze willen ook de drempels onderzoeken in de mededingingsregels, om een eerlijke prijs te betalen. Ook het Europese landbouwbeleid wordt daarvoor aangegrepen, blijkt uit de publicatie.

Nog niet in supermarkt

Zo gaat een van de clusters in een breed bestuur draaien om het versterken van eerlijke regionale voedselketens. Ondanks de sterke groei van lokale initiatieven komt de ontwikkeling van markten voor lokaal en regionaal voedsel nog onvoldoende van de grond, stellen de steden. Lokale en regionale producten zijn slechts mondjesmaat in supermarkten verkrijgbaar.

Er is wel veel dynamiek bij kleinschalige initiatieven die boer en consument direct via korte ketens verbinden, maar deze missen nog schaal en slagkracht om bredere groepen consumenten te bereiken. Aan deze ontwikkeling gaan de steden Groningen, Almere, Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Ede, Helmond, Oss, Rotterdam, Utrecht en Venlo werken. Zij sturen vertegenwoordigers naar regionaal overleg. Ook wordt een programmamanager aangesteld.

Verbreding

Naast het cluster over afzet, zijn er clusters over verduurzaming en innovatie, en gezondheid en educatie. De City Deal moet groeien door deelname van andere partijen uit andere sectoren. Ook willen de steden en provincies middelen voor onderzoek inzetten om duurzame lokale en regionale productie van voedsel te stimuleren.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer