Doorgaan naar artikel

Steun warmteprojecten kassen verzacht pijn niet gelijk

De steunregeling voor aardwarmte- of biomassabedrijven verzacht financiële problemen wat, maar niet voor iedereen en in dezelfde mate.

De regeling Tijdelijke subsidieregeling hernieuwbare warmteprojecten moet terechtkomen bij duurzame projecten in de glastuinbouw die dit jaar klem zitten door de enorme stijging van de gas- en elektriciteitskosten in 2022. Bijvoorbeeld aardwarmtebedrijven die warmteprijzen al hadden afgesproken voor de inval, maar SDE-steun verloren door de onverwacht hoge gasprijs. De regeling is ingesteld na de Russische inval in Oekraïne.

Geothermie Nederland laat weten dat de regeling wordt verwelkomd. Voorzitter Hans Bolscher: “We zijn blij dat deze regeling er is. Het was van de gekke dat door de hele bijzondere situatie duurzame energieproducenten in de knoop kwamen. Dit verzacht het een beetje, maar niet alles en voor iedereen.”

Voor energiebedrijven die leveren aan primaire producenten is een verlaagd plafond van € 250.000 vastgesteld. Dat komt voort uit EU-wetgeving. Dat door staatssteunregels energieprojecten in handen van tuinbouwbedrijven een lagere steun krijgen, is een gegeven dat steeds terugkomt, stelt Boscher.

Verschillende uitwerkingen regeling

De regeling valt na bestudering anders uit voor aardwarmteprojecten die in handen zijn van telers dan voor projecten die in handen zijn van externe partijen. Voor de telersprojecten geldt een maximum steunbedrag van € 250.000, terwijl niet-telersprojecten € 2 miljoen kunnen ontvangen. Dat kan bijvoorbeeld in Middenmeer tot een hogere steun leiden omdat telers in 2022 het aardwarmtebedrijf verkochten aan Ennatuurlijk. Glastuinbouw Nederland sluit niet uit dat er dergelijke verschillen zijn. Beleidsmedewerker Alexander Formsma is bovenal blij met de steunregeling voor tuinbouw, maar ziet ook dat de verdeling niet gelijk is, door staatssteunregels. “Glastuinbouw wordt voor staatssteun onder de landbouwkaders geschaard, maar is dat niet. De financiële intensiteit is veel hoger.”

Lastig traject

Beiden zien dat het proces naar de steunregeling complex was. Formsma: “Het is erg ingewikkeld met veel regeltjes, zoals de grenzen van staatssteun. Maar er zijn ook bijvoorbeeld definities van ‘groepen’ en ‘onderneming’ als je regelingen moet realiseren. Er zijn altijd gegarandeerd bedrijven die er minder goed van af komen. Het is bovenal mooi dat deze regeling er is. We hadden wekelijks mensen aan de lijn hierover die problemen hadden de laatste anderhalf jaar.” Ook de timing is goed. Het steunbedrag kan in de warmtetarieven van 2024 worden meegenomen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin