Doorgaan naar artikel

Steun uit Tweede Kamer voor fruitteelt in nieuwe GLB

Boomgaarden worden niet genoeg gewaardeerd in concept GLB-regels vinden partijen. Foto: Koos Groenewold

Boomgaarden worden niet genoeg gewaardeerd in concept GLB-regels vinden partijen. Foto: Koos Groenewold

De fruitteelt moet meer kansen krijgen door de hoogste vergoeding te ontvangen in een nieuw stelsel voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Nederland bouwt aan een nieuw GLB-stelsel, waarin hogere milieu-eisen gewaardeerd met GLB-middelen in zogenaamde eocregelingen. Uit de laatste praktijkproeven blijkt echter dat fruitteelt te weinig mogelijkheden heeft voor deze ecoregelingen. De partijen SGP, ChristenUnie, BBB en CDA stellen vragen over deze achterstelling in de voorlopige Nederlandse plannen.

Het lukt fruittelers niet goed punten te halen voor deze nieuwe aanvullende duurzaamheidseisen voor EU-landbouwsubsidies. De nieuwe nationale concept-regelgeving voor inzet van Europese landbouwsubsidies (GLB-gelden) zou mogelijk aangepast moeten worden voor vaste gewassen als fruitteelt. CDA vraagt bijvoorbeeld niet-kerende grondbewerking en precisielandbouwtechnieken volgend jaar al aan te merken als eco-activiteit. Door de lijst voor ecoregelingen te verbreden kunnen fruittelers mogelijk beter deelnemen.

Landschappelijke waarde

Uit de praktijktoets bij vier fruitbedrijven bleek slechts één bedrijf genoeg punten voor klimaat, bodem, water en landschap te halen. Zonder die punten is een aanvullende landbouwsubsidies via eco-regelingen onhaalbaar. Voor alleen het thema biodiversiteit lukt dat de fruitbedrijven wel allemaal. Het stoort de fruitbedrijven dat fruitbomen te weinig waardering krijgen in de nieuwe regels voor het thema landschap.

Beheer
WP Admin