Doorgaan naar artikel

Steun provincie gaat van kas naar energie

De provincie Zuid-Holland heeft na dit jaar geen gelden meer begroot voor sanering of modernisering van de glastuinbouw, wel voor energietransitie. Dat blijkt uit de najaarsnota van de provincie.

Dit jaar is voor het laatst € 244.000 uitgegeven om sanering van oude kassen in gevoelige gebieden te stimuleren. In de ramingen voor de komende vijf jaar zijn daarvoor geen gelden meer opgenomen. Voor de sanering van de glastuinbouw zijn meerdere meerjarige subsidies verleend in 2014 en de jaren ervoor. Deze subsidies waren bedoeld voor de sanering van verspreide glastuinbouw, waaronder Duivenvoordecorridor en Deltapoort. Dit jaar markeert het einde van die regeling.

Modernisering

Ook de bijdrage aan de modernisering van de glastuinbouw in het Westland loopt dit jaar af. De vrijgemaakte middelen ad € 4 miljoen zijn volledig in de regio besteed, schrijft de provincie. De gesubsidieerde activiteiten, het rendabel maken van nieuwe percelen glastuinbouw door infrastructurele aanpassingen, lopen bij de subsidieontvangers nog door tot en met 2021. Het geld is dus al besteed.

Voor de energietransitie in de gebouwde omgeving en glastuinbouw zijn in de nota wel enkele miljoenen gereserveerd. Dat staat los van bestedingen uit het Warmtefonds waar de provincie aan bijdraagt.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin