Doorgaan naar artikel

Sterke groei biologische groente- en fruitbedrijven

Foto: Archief Groenten&Fruit

Foto: Archief Groenten&Fruit

Het aantal biologisch gecertificeerde groente- en fruitbedrijven nam in 2017 stevig toe. De groei is sneller dan waarop was gerekend.

In de (glas)tuinbouw kwamen 16 nieuwe bedrijven die zich biologisch mogen noemen. Sinds 2014 ligt dit aantal bedrijven stabiel op 82. Dat blijkt uit het jaarverslag van SKAL Biocontrole.

Hardere stijging praktijk

Omdat veel bedrijven een gemengde bedrijfsvoering hebben, is het aantal nieuwe aanbieders in verschillende deelsectoren op papier harder gestegen. Een bedrijf kan groente en fruit telen. Zo zijn er per deelsector meer nieuwe aanbieders bijgekomen. Het aantal fruitteeltbedrijven is gestegen met 18 (waarvan 11 grootfruit). Het aantal glasgroentebedrijven is gestegen met 9. In totaal zijn in de verschillende deelsectoren (akkerbouwmatige vollegrondsgroente, tuinbouw vollegrondsgroente, glasgroentebedrijven en fruitbedrijven) er 71 nieuwe aanbieders bij gekomen. Hier zit dus een dubbeltelling in door de gemengde bedrijfsvoering.

Vooruitzichten goed

Nog altijd is de grootste groei van het aantal biologische bedrijven in de veeteelt forser dan in de plantaardige deelsectoren. Ketenorganisatie SKAL signaleert vooral belangstelling in Zuid-Nederland, omdat daar meer areaal in omschakeling is. De 3 zuidelijke provincies hebben tot nu toe het laagste percentage biologisch areaal. Bionext verwacht dat de vraag naar biologische voeding groeit met 10% terwijl de teelt met 5% groeit.

Beheer
WP Admin