Stemming open teelt daalt maar blijft beter dan glas

24-08-2018 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: Groenten&Fruit
Foto: Groenten&Fruit

In het tweede kwartaal zakte de stemming in de opengrondstuinbouw, zo blijkt uit de Vertrouwensindex van Wageningse onderzoekers.

Toch zijn de telers positiever gestemd over de toekomst dan bijvoorbeeld glastuinders en de meeste andere landbouwtakken. Wageningen Economic Research monitort de stemming in de land- en tuinbouw samen met LTO, Flynth en het Ministerie van Landbouw met de Vertrouwensindex.

Droogte nog kleine rol

Hoe de stemming over de huidige situatie zo verslechterd is met 13 punten naar 24 punten, is niet duidelijk. Of de droogte daarin al een rol speelt is onduidelijk. Die kwam vooral in het derde kwartaal tot uitdrukking op de bedrijven.

Waar de stemming over de huidige situatie van de bedrijven achteruit ging, blijven de telers over de langere termijn redelijk positief. Voor glastuinders is dat vertrouwen stabiel, maar iets lager dan bij open teelten waarin ook bloembollentelers zijn opgenomen.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer