Steketee IC-Spray bespuit elke plant individueel

11-07-2018 | Laatste update op 29-08 | |
Steketee IC-Spray bespuit elke plant individueel
Steketee IC-Spray bespuit elke plant individueel

Steketee breidt zijn portfolio van intelligente machines om onkruid te beheersen en planten te herkennen en te tellen uit met IC-Spray. IC-Spray is een toevoeging op de IC-Weeder, die planten in rijenculturen detecteert en herkent met behulp van een camera en actieve verlichting. Met behulp van die gegevens worden de schoffelmessen aangestuurd die intra-rij (tussen de planten in de rij) schoffelen.

Steketee heeft wereldwijd inmiddels tientallen IC-weeders verkocht, vooral aan vollegrondsgroententelers met sla, kool en broccoli; en biologisch akkerbouwers die de techniek gebruiken in cichorei en suikerbieten. In gangbare akkerbouwgewassen is de techniek te duur voor onkruidbeheersing, zolang de beschikbaarheid van herbiciden zo ruim blijft als nu, aldus Steketee.

IC-Spray bestaat uit een sproeidop per rij en bespuit of de individuele plant, of juist tussen de planten. - Foto’s: Steketee

IC-Spray bestaat uit een sproeidop per rij en bespuit of de individuele plant, of juist tussen de planten. – Foto’s: Steketee

Elke plant bespuiten

IC-Spray is leverbaar op bestaande en nieuwe IC-Weeders. Het bestaat uit een spuitdop per plantrij, in combinatie met een (front-)tank met spuitmiddel. Hiervoor zijn reguliere fronttanks geschikt. Al naar gelang de wens van de gebruiker wordt elke individuele plant bespoten, of juist de bodem tussen de planten. Doordat de camera’s van de IC-Weeder behalve de positie van de plant ook de omvang detecteren, kan elke plant – ongeacht de lengte ervan in de rijrichting – volledig worden behandeld met middel. Dat kan ook vloeibare (blad)bemesting zijn.

Momenteel is (slechts) een uniforme dosering mogelijk. In de toekomst wil Steketee individuele dosering per plant mogelijk maken.

De camera’s detecteren positie en formaat van elke plant. Dus verkwist de machine niet onnodig gewasbeschermingsmiddelen.

De camera’s detecteren positie en formaat van elke plant. Dus verkwist de machine niet onnodig gewasbeschermingsmiddelen.

IC-Spray is, net als de IC-Weeder, leverbaar met werkbreedtes van 1,5 tot en met 8 meter. Hij kan rij-afstanden van 20 centimeter (binnenkort 15 cm) en meer aan. De maximale rijsnelheid in combinatie met de IC-Weeder is 5 km/u; de werkelijke rijsnelheid hangt vooral af van de plantafstand in de rij. In slagewassen is het in de praktijk gemiddeld 2,5 km/u. Wordt de IC-Spray-techniek zonder schoffeltechniek gebruikt, dan zijn ook hogere snelheden mogelijk.

Er draait inmiddels een IC-Spray-machine bij een teler in Zwitserland. De prijs is nog niet bekend.

De paarsverkleuring laat zien waar spuitvloeistof is geland: veel op de slaplanten, nauwelijks iets daartussen.

De paarsverkleuring laat zien waar spuitvloeistof is geland: veel op de slaplanten, nauwelijks iets daartussen.

Wientjes
Eric Wientjes freelance redacteur


Beheer