Doorgaan naar artikel

Steeds meer tuinders belichten met led

Het aandeel led bij belichte teelten in de glastuinbouw groeit, ondanks de hoge investeringskosten. Hoge energieprijzen versterken de overgang van Son-T naar energiezuiniger leds.

Een bevestiging van de uitbreiding bij led blijkt uit Belgische cijfers, gepresenteerd tijdens een lichtsymposium van KU Leuven en de Belgische proeftuinen. In 2015 was nog slechts 4% van het belichte areaal uitgerust met hybride belichting, in 2017 was 13% al voorzien van een combinatie van traditionele hogedruknatriumlampen (HPS/Son-T) en led. In 2019 was dit al gegroeid naar 23% en kwam daar 12% full-led bij. Dit jaar is 58% hybride en steeg het full-led areaal naar 15%.

Vervanging door led

Bij de slasoorten vond tussen 2012 en 2018 een verdrievoudiging in belicht areaal plaats. Vanaf 2015 ging led bij nieuwbouw een steeds groter aandeel uitmaken van de belichting, vanwege energiebesparing en een betere kwaliteit. Vanaf 2020 is er ook led te zien als vervangingsvraag voor bestaande HPS.

Bij tomaat is de laatste jaren in België groei te zien bij zowel HPS, hybride belichting als full-led. In 2020 was van het totale areaal 382 hectare onbelicht, op 123 hectare werd HPS toegepast, 51 hectare was voorzien van hybride belichtingsvormen, en 20 hectare beschikte al over full-led.

Lees meer over led-onderzoek, met name over de bijdrage van verrood in het lichtspectrum, in print-editie 10 (pagina 24) van Groenten & Fruit

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin