Doorgaan naar artikel

Start uitvoering collectieve zuivering

Foto: PHTB

Foto: PHTB

Naar verwachting start in februari de aanleg van een collectieve zuivering van afvalwater in de Bommelerwaard.

De voorbereidingen voor een rioolstelsel, dat afvalwater van ruim 250 hectare glastuinbouw in de Bommelerwaard naar een nieuwe zuiveringsinstallatie voor gewasbeschermingsmiddelen moet leiden, is in volle gang. De aannemer is bezig om het Definitief Ontwerp te verfijnen. Op basis daarvan worden op korte termijn de vergunningsaanvragen gestart.

Aanvang werkzaamheden

Naar verwachting starten volgens Glastuinbouw Nederland in februari de werkzaamheden, met de plaatsing van drie grote gemalen en de uitvoering van gestuurde boringen gevolgd door de graafwerkzaamheden.

Meststoffen meegenomen

De betrokken telers, gemeente Zaltbommel en Waterschap Rivierenland hebben afgelopen zomer groen licht gegeven voor de aanleg van het rioolstelsel, dat aansluiting biedt op de in 2020 nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie op het terrein van Waterschap Rivierenland in Zaltbommel. Met de aanleg van het systeem zijn de aangesloten telers straks klaar voor 2027, als ook te hoge concentraties meststoffen uit het afvalwater gehaald moeten worden. Het op gewasbeschermingsmiddelen gezuiverde water gaat daarna nog door de rioolwaterzuivering van het waterschap.

Beheer
WP Admin