Doorgaan naar artikel

Start controle knolcyperus in opdracht NVWA

De NAK, Naktuinbouw en de BKD gaan vanaf 1 juni in opdracht van de NVWA percelen controleren op de aanwezigheid van knolcyperus in gewassen die zij keuren. Dat kan leiden tot teeltverboden.

De NAK is bevoegd om teeltverboden op te leggen en te controleren op het voldoen hieraan. Wanneer een teler een opgelegd teeltverbod overtreedt, kan de NAK een dwangsom van € 500 per dag opleggen.

Ontheffing

Bij een teeltverbod mogen op deze percelen geen akkerbouw- of tuinbouwgewassen worden geteeld. Ook de teelt van maïs en graszoden is dan verboden. Onder bepaalde voorwaarden is het wel mogelijk een ontheffing van het teeltverbod te krijgen. De ontheffing blijft geldig zolang het aan de hiervoor geldende voorwaarden voldoet.

Regeling Plantgezondheid

Knolcyperus is een hardnekkig onkruid dat in landbouwgewassen en tuinbouwgewassen grote schade kan veroorzaken. Om de vermeerdering en verspreiding van knolcyperus te voorkomen, zijn voor telers verbodsbepalingen, maatregelen en (overige) verplichtingen opgenomen in de regeling Plantgezondheid. Hiermee worden problemen bij de export van voortkwekingsmateriaal voorkomen.

Maatregelen treffen

De gebruiker van een perceel moet maatregelen nemen om de knolcyperus te vernietigen en verspreiding tegen te gaan. Bovendien gelden maatregelen voor het gewas dat op het veld staat, op het moment dat de knolcyperus wordt aangetroffen.

De aanwezigheid van knolcyperus in een akker- of tuinbouwgewas kan ook zelf gemeld worden via teeltvoorschriften@nak.nl of via het NAK Meldpunt 0527-635350, optie 4.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin