Doorgaan naar artikel

‘Stand broccoli is onregelmatig’

De stand van de broccoli bij Peter Appleman in Stompetoren (N-.H.) is onregelmatig. “Maar dat hoor ik van iedereen. We zijn 2 weken later dan normaal gaan planten en we hebben nog veel kou en regen gehad.”

Regen zorgde er ook voor dat meerdere weken niet geplant kon worden. De planten werden koel gezet en verspreid over de weken die volgden extra geplant. In een week doet Appelman dan wel 25 hectare. “Maar dat is de max, want je moet het ook weer oogsten.” Al met al zit de Noord-Hollandse teler rond 22 mei bijna weer op zijn schema. Hij verwacht over 4 weken de eerste broccoli te oogsten.

Grond droogt op

Planten kan inmiddels weer op alle grondsoorten, want het droogt volgens Appelman goed op. 3 weken geleden is hij gestopt met het leggen van vliesdoek voor vervroeging. “We zitten nu op de percelen met een enkele teelt, op de vroege percelen doen we twee teelten broccoli.” Daarvan is het vliesdoek onlangs afgehaald om te schoffelen en bladvoeding te geven.

We hebben veel geïnvesteerd in de bodem en bodemleven door compost, dierlijke mest en champignonmest te gebruiken

Bemestingsstrategie

Voeding bestaat uit calcium, mangaan en sporenelementen zoals zink, naargelang het grondmonster uitwijst. “Dat doen we 3 keer om schermrot te voorkomen.” Later in de teelt geeft hij zo nodig nog stikstof.

Appelman dient bij het planten een basisbemesting toe van 100 kilo zuivere stikstof per hectare toe in de vorm van 300 kilo UriaN. ”We hebben veel geïnvesteerd in de bodem en bodemleven door compost, dierlijke mest en champignonmest te gebruiken. Daarnaast zaaien we groenbemesters. Ik geloof in het verrijken van de bodem en daarmee sparen we kunstmest uit. Ook ben ik tevreden over de structuur. We klepelen de groenbemester en daarna zetten we de frees en de ecoploeg in. Dat zie ik niet meer veranderen.”

Nieuwe wiedeg

Appelman is zeer tevreden over zijn GPS-camera gestuurde schoffelmachine van Steketee, nu Lemken. “Het heeft een paar jaar geduurd, maar het gaat fantastisch. Ik heb een oudere werknemer die hem bestuurt; hij rijdt er zo mee weg.” De nieuwe APV wiedeg is zojuist afgeleverd, maar nog niet ingezet. De onkruiddruk valt hem overigens mee dit jaar.

Auteur: Marga van der Meer

Bekijk meer

Share this

Foto: Lex Salverda
Peter Appelman

Broccoliteler

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin