Staatssecretaris: dwangsom tegen hagelkanon kan

05-11-2013 | Laatste update op 25-10 | |
Staatssecretaris: dwangsom tegen hagelkanon kan

Staatssecretairs Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu ziet geen rol voor haar ministerie weggelegd voor regelgeving voor anti-hagelkanonnen.

Ze zegt dat op vragen van VVD-Kamerleden Lodders en Dijkstra. Het is niet de eerste keer dat er Kamervragen over inpassing en vergunning van hagelkanonnen worden gesteld. Dit keer vroegen de Kamerleden of de staatssecretaris instemt met de inzet van dwangsommen tegen het gebruik van de kanonnen. Mansveld: “Het is aan de gemeente om te bepalen welke handhavingsinstrumenten men inzet. Zeker niet uitgesloten kan worden dat een gemeente een dwangsom zal opleggen aan een ondernemer vanwege overtreding van voorschriften. Ik zie dan ook geen reden voor mij om op dit punt actie te nemen.”

Mansveld vindt dat afweging van voor- en nadelen nodig is. Het ministerie is daarvoor niet de aangewezen instantie, stelt ze. De belangenafweging voor het gebruik van het antihagelkanon dient op lokaal niveau plaats te vinden, aldus de staatssecretaris.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer