Doorgaan naar artikel

Staat stapt in aardwarmte met deelname en regie

Foto: Peter Visser

Foto: Peter Visser

Energie Beheer Nederland (EBN) mag risicodragend deelnemen in aardwarmteprojecten in Nederland.

EBN zal vooralsnog voor 20% tot 40% deelnemen in projecten. De deelname van EBN in aardwarmteprojecten zal na 5 jaar worden geëvalueerd. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Opsporingsfase

De minister hoopt dat betrokkenheid van EBN de veiligheid van aardwarmteprojecten vergroot. “Bij aardwarmteprojecten is de inbreng van kennis en ervaring juist ook in de opsporingsfase (onder meer bij het boren) van belang. Vooral in deze fase kan verplichte deelname door EBN vanaf de eerste vergunning leiden tot betere keuzes en verlaging van risico’s die zich voor zouden kunnen doen gedurende de gehele looptijd van een aardwarmteproject.”

Coördinatie ondergrond

EBN zal een actieve rol vervullen bij coördinatie-vraagstukken in de ondergrond. Daarmee valt een hogere opbrengst te verwachten. De minister noemt het ‘planmatig beheer en doelmatige winning van de publieke ondergrond’.

Jan Willem van Hoogstraten, CEO van EBN, toont zich zeer verheugd met de brief van de minister. “In het Masterplan Aardwarmte in Nederland dat we in het voorjaar van 2018 samen met de sector hebben gemaakt, wordt duidelijk dat aardwarmte in Nederland een grote potentie heeft en een substantieel deel van de warmtevraag kan invullen. Ik denk dat we met onze kennis en ervaring van ondernemen in de Nederlandse ondergrond daar een grote rol in kunnen spelen. Ik ben blij dat de minister er ook zo over denkt, en onze organisatie staat klaar om er mee aan de slag te gaan. Uiteraard samen met onze betrokken partners.”

Regeling nodig

Om EBN risicodragend te laten deelnemen, moet EBN een wettelijke taak krijgen op het gebied van aardwarmte. Dit wordt geregeld via een wijziging van de Mijnbouwwet. Vooruitlopend op deze wijziging geeft de minister EBN toestemming om zich bezig te houden met activiteiten die gericht zijn op aardwarmte. Totdat de Mijnbouwwet is gewijzigd, is deelname op vrijwillige basis mogelijk. Dat betekent dat het aan de initiatiefnemer is om EBN te verzoeken deel te nemen. De minister moet tot inwerkingtreding van de wijziging van de Mijnbouwwet per project toestemming geven voor deelname.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin