Doorgaan naar artikel

Spuitvrije zone om burger te beschermen

Image

Langs gevoelige objecten zal een spuit- en teeltvrije zone worden ingesteld van maximaal anderhalve meter om omwonenden te beschermen.

LTO Nederland pleit ervoor die zone in te stellen, net als dat nu al het geval is langs oppervlaktewater.

Portefeuillehouder Plantgezondheid van LTO Nederland Joris Baecke zegt dat het onlogisch is dat in de regelgeving de sloot beter wordt beschermd dan de mens. LTO Nederland komt met de aankondiging van de teeltvrije zone in reactie op het rapport van de Gezondheidsraad over gewasbescherming en omwonenden.

De Gezondheidsraad (GR) constateert dat er aanwijzingen zijn dat omwonenden risico’s kunnen lopen door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in hun omgeving. Maar volgens GR zijn er geen aanwijzingen dat die blootstelling voor omwonenden gevaarlijker is dan voor de toepassers van de middelen.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de blootstelling, stelt de raad een bloostellingsonderzoek voor. Staatssecretaris Wilma Mansfeld (Infrastructuur en Milieu) heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu al opdracht gegeven voorbereidingen te treffen voor dat onderzoek. Een besluit daarover zal zo snel mogelijk worden genomen, zegt ze. Daarvoor is overleg nodig met de ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Ondertussen is de Europese voedselveiligheidsautoriteit al bezig om in Europees verband een beoordelingssysteem te ontwikkelen, dat specifiek ingaat op de blootstelling aan omwonenden.

Baecke zegt dat het van belang is dat de angst bij de burger wordt weggenomen. Daarvoor is volgens hem ook  communicatie tussen boeren en burgers van groot belang. Hij wijst op initiatieven vanuit de sector, gericht op informeren van omwonenden. “Daarmee kunnen we een groot deel van de angst wegnemen.”

De Gezondheidsraad durft in het advies geen maat aan te geven waaraan de spuitvrije zone zou moeten voldoen. Dat is volgens de raad een taak voor de politiek. GR heeft geen wetenschappelijke gronden op basis waarvan een breedte voor de spuitvrije zone kan worden vastgesteld.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin